Trwa ładowanie...
d3unxcu

MAXIMUS - Zmiana stanu posiadania. (3/2014)

MAXIMUS - Zmiana stanu posiadania. (3/2014)

Share
d3unxcu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAXIMUS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MAXIMUS S.A. informuje, że otrzymał w dniu 12 marca 2014 r. od Pani Izabela Stodulska Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami), iż w wyniku transakcji zakupu: - w dniu 11.03.2014 roku na sesji zwykłej na rynku NewConnect 275.000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji MAXIMUS S.A., udział ogólnej liczby głosów zwiększył się o 1,47%. Przed wyżej wymienioną transakcją nie posiadałam akcji MAXIMUS S.A. W wyniku zawarcia transakcji zakupu na sesji zwykłej na rynku NewConnect w dniu 11.03.2014, roku Pani Izabela Stodulska posiada 275.000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji Maximus S.A. Stanowiących 1,47% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 275.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co
stanowi 1,47% ogólnej liczby głosów. akcji MAXIMUS S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3unxcu

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Grzegorz Lorek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3unxcu

Podziel się opinią

Share
d3unxcu
d3unxcu