Trwa ładowanie...
dkf2uoh

MBF Group - Rozwiązanie umowy z autoryzowanym doradcą (23/2015) - EBI

MBF Group - Rozwiązanie umowy z autoryzowanym doradcą (23/2015)

Share
dkf2uoh

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 23 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozwiązanie umowy z autoryzowanym doradcą | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do Raportu Bieżącego EBI 80/2014 z dn. 2 grudnia 2014 roku informuje, że w dniu 5 maja 2015 roku otrzymał podpisane zwrotnie pismo datowane na dzień 30 kwietnia 2015 rok: Rozwiązanie za porozumieniem stron umowy o wsparcie w procesie wprowadzenia 850.000 akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect zawartej 26 listopada 2014 roku. Na mocy wyżej wymienionego dokumentu Emitent oraz autoryzowany doradca rynku NewConnect, spółka pod firmą 4Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni postanawiają: a) na mocy porozumienia stron umowa zawarta w dn. 26.11.2014 r. na wsparcie w procesie wprowadzenia 850.000 akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect zostaje rozwiązana za porozumieniem stron, ze skutkiem na dzień podpisania rozwiązania umowy; b) strony nie mają wobec siebie żadnych roszczeń wynikających z umowy podpisanej w dn. 26.11.2014 r. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje o podjęciu działań zmierzających do podpisania umowy z nowym
podmiotem w zakresie wprowadzenia 850.000 akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect. Sporządzenie i podpisanie stosownych dokumentów powinno nastąpić nie później niż do dn. 8 maja 2015 roku. O zawarciu umowy Spółka poinformuje raportem bieżącym EBI. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkf2uoh

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Krassowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkf2uoh

Podziel się opinią

Share
dkf2uoh
dkf2uoh