Trwa ładowanie...
d27fm6b

MBFACTORY - Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto (49/2014) /EBI

MBFACTORY - Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto (49/2014) /EBI

Share
d27fm6b
NEW CONNECT
Raport EBI nr 49 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-27
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie (\"Emitent\", \"Spółka\") informuje, iż w dniu 26 maja 2014 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę rekomendującą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki - zgodnie z wnioskiem Zarządu zawartym w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013 - aby zysk netto Emitenta osiągnięty za 2013 rok w wysokości 155.064,36 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote i trzydzieści sześć groszy) przeznaczyć na pokrycie strat za lata ubiegłe. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27fm6b

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Katarzyna Czub Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27fm6b

Podziel się opinią

Share
d27fm6b
d27fm6b