Trwa ładowanie...
d336ehn

MCI - Raport do Warunków Emisji obligacji zwykłych serii H MCI Management S.A. (punkt 8.3 Warunkó...

MCI - Raport do Warunków Emisji obligacji zwykłych serii H MCI Management S.A. (punkt 8.3 Warunków Emisji) ? wg Uchwały nr 1 Zarządu MCI Management S.A. z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie emisji obligacji seria H2 do kwoty 30.000.000 PLN w ramach istniejącego Programu Emisji Obligacji o wartości 66.000.000 PLN (37/2013)

Share
d336ehn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MCI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport do Warunków Emisji obligacji zwykłych serii H MCI Management S.A. (punkt 8.3 Warunków Emisji) ? wg Uchwały nr 1 Zarządu MCI Management S.A. z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie emisji obligacji seria H2 do kwoty 30.000.000 PLN w ramach istniejącego Programu Emisji Obligacji o wartości 66.000.000 PLN | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z obowiązkami informacyjnymi (punkt 8 Warunków Emisji obligacji zwykłych serii H2) Zarząd MCI Management S.A. raportuje co następuje: Punkt 8.3.1. Warunków Emisji ? Wcześniejszy Wykup obligacji ? na dzień raportu bieżącego nie wystąpił przypadek wcześniejszego wykupu Punkt 8.3.2. Warunków Emisji ? Wskaźnik Finansowy Emitenta (liczony jako stosunek całkowitego długu do wartości aktywów) na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 26,68% Punkt 8.3.3. Warunków Emisji ? Wskaźnik finansowy funduszu oraz Wskaźnik obciążeń funduszu ? jest obliczany począwszy od sprawozdania finansowego za 2013 rok Punkt 8.3.4. Warunków Emisji - Informacje o wycenie certyfikatów Inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na dzień 30 czerwca 2013 r. stanowiących zabezpieczenie obligacji serii H2 Subfundusz Seria certyfikatów Liczba certyfikatów Łączna wycena certyfikatów MCI.EuroVentures 1.0 A 1 437 44 025 429,21 zł MCI.EuroVentures 1.0 C 1 178 36 090 435,36 zł MCI.TechVentures 1.0 D 171 945 25
526 561,57 zł MCI.TechVentures 1.0 H 22 789 3 283 899,73 zł MCI.TechVentures 1.0 I 169 24 352,94 zł MCI.TechVentures 1.0 J 5 278 805 980,54 zł MCI.TechVentures 1.0 L 4 289 619 435,72 zł MCI.TechVentures 1.0 M 2 145 310 932,60 zł MCI.TechVentures 1.0 N 1 640 260 529,74 zł 110 947 557,42 zł Punkt 8.3.5 Warunków Emisji ? Informacje o powstaniu zobowiązań, o których mowa w punktach: 3.3.1.9, 3.3.1.10, 3.3.1.11. ? przypadek nie wystąpił. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d336ehn

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MCI MANAGEMENT SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MCI | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Warszawskie Centrum Finansowe ul. Emilii Plater | | 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 540 73 80 | | 22 540 73 81 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@mci.com.pl | | www.mci.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 899-22-96-521 | | 932038308 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-19 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2013-07-19 Magdalena Pasecka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d336ehn

Podziel się opinią

Share
d336ehn
d336ehn