Trwa ładowanie...
d1ml6de

MEDIATEL - Podjęcie uchwały o rozpoczęciu programu motywacyjnego dla pracowników (48/2011)

MEDIATEL - Podjęcie uchwały o rozpoczęciu programu motywacyjnego dla pracowników (48/2011)

Share
d1ml6de

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie uchwały o rozpoczęciu programu motywacyjnego dla pracowników | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 20 grudnia 2011 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę o rozpoczęciu programu motywacyjnego dla pracowników Emitenta. Program motywacyjny został zaakceptowany przez Radę Nadzorczą i polegać będzie na przyznaniu nieodpłatnie pracownikom Emitenta do 96 000 warrantów subskrypcyjnych zamiennych na 96 000 akcji Emitenta, które obejmowane będą za cenę emisyjną równą ich wartości nominalnej to jest 0,20 zł. Akcje będą emitowane w ramach kapitału docelowego uchwalonego uchwałą nr 23 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 8 czerwca 2011 roku. Prawo do zamiany warrantów subskrypcyjnych na akcje możliwe będzie począwszy od dnia 31 lipca 2012 r. i nie później niż 30 września 2012 r. Celem programu jest związanie kluczowych pracowników
Emitenta ze Spółką oraz wynagrodzenie związane z efektami pracy w roku 2011. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ml6de

| | | MEDIATEL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MEDIATEL | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-697 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 65/79 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 377 40 00 | | 22 377 45 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | investor@mediatel.pl | | www.mediatel.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-03-02-640 | | 012512021 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Mirosław Janisiewicz Marek Nowakowski Prezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ml6de

Podziel się opinią

Share
d1ml6de
d1ml6de