Trwa ładowanie...
d1x9lpw
d1x9lpw
espi

MEDIATEL - Zapłata części ceny za Mediatel 4B sp. z o.o. przez Aster sp. z o.o. (32/2011)

MEDIATEL - Zapłata części ceny za Mediatel 4B sp. z o.o. przez Aster sp. z o.o. (32/2011)
Share
d1x9lpw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zapłata części ceny za Mediatel 4B sp. z o.o. przez Aster sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie ("Mediatel") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2010 z dnia 3 lipca 2010 roku dotyczącego zawarcia umowy sprzedaży udziałów Mediatel 4B sp. z o.o.o. oraz raportu nr 30/2011 z dnia 4 lipca 2011 r., dotyczącego wszczęcia postępowania przed sądem arbitrażowym przeciwko Mediatel S.A., informuje, iż w dniu 18 lipca 2011 r. otrzymał od Aster sp. z o.o. pismo adresowane do Elterix S.A. informujące, że (1) Aster sp. z o.o. dokonał ostatecznie zatrzymania z kwoty zabezpieczenia od Elterix S.A. łącznie 517.688,29 zł oraz (2) Aster sp. z o.o. dokonał w dniu 18 lipca 2011 r. zapłaty na rzecz Eleterix S.A. z niezatrzymanej kwoty zabezpieczenia pozostałej części ceny zakupu za udziały Mediatel 4B sp. z o.o. w wysokości 982.311,71 zł. Zarząd Mediatel informuje, że podtrzymuje stanowisko zawarte w raporcie bieżącym nr 30 /2011 z dnia 4 lipca 2011 r. w odniesieniu do roszczeń Aster sp. z o.o. i decyzji Aster sp. z o.o. w zakresie nie wypłacenia całości należnej ceny za
udziały Mediatel 4B sp. z o.o. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MEDIATEL SA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIATEL Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-697 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 65/79
(ulica) (numer)
22 377 40 00 22 377 45 00
(telefon) (fax)
investor@mediatel.pl www.mediatel.pl
(e-mail) (www)
526-03-02-640 012512021
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Mirosław Janisiewicz Marek Nowakowski Prezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1x9lpw

Podziel się opinią

Share
d1x9lpw
d1x9lpw