Trwa ładowanie...
d1pn8p3

MEDICALGORITHMICS S.A. - Raport roczny R 2014

MEDICALGORITHMICS S.A. - Raport roczny R 2014

Share
d1pn8p3
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 29 714,1 15 697,4 7 092,9 3 727,7
Zysk ze sprzedaży 13 767,7 9 863,4 3 286,4 2 342,3
Zysk z działalności operacyjnej 13 892,4 10 005,8 3 316,2 2 376,1
Zysk przed opodatkowaniem 18 000,8 13 474,7 4 296,9 3 199,9
Zysk netto 14 526,3 10 874,1 3 467,5 2 582,3
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) 4,22 3,18 1,01 0,76
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 907,7) 8 416,5 (694,1) 1 998,7
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 635,7) (24 728,7) (1 584,0) (5 872,4)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 661,5) (3 733,6) (1 112,7) (886,6)
Przepływy pieniężne netto razem (14 204,9) (20 045,9) (3 390,8) (4 760,4)
Aktywa trwałe 51 524,8 36 413,1 12 088,5 8 780,2
Aktywa obrotowe 43 367,1 47 094,3 10 174,6 11 355,7
Należności krótkoterminowe 10 897,2 1 369,9 2 556,7 330,3
Kapitał własny 90 791,5 80 926,8 21 301,1 19 513,6
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 26,3 23,7 6,2 5,7
Kapitał podstawowy 345,6 342,2 81,1 82,5
Zobowiązania długoterminowe 246,8 239,8 57,9 57,8
Zobowiązania krótkoterminowe 3 853,6 2 340,9 904,1 564,5
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 3 444 571 3 421 926 3 444 571 3 421 926
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1RR2014PismoZarzaduMDG.pdf Pismo Zarządu
2RR2014Sprawozdanie finansowe_MDG.pdf Sprawozdanie Finansowe za rok 2014
3RR2014OswiadczenieZarzaduMDG.pdf Oświadczenie Zarządu
4RR2014SprawozdanieZarzaduMDG.pdf Sprawozdanie Zarządu
5RR2014Opiniabieglegorewidenta_MDG.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1pn8p3

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MEDICALGORITHMICS S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-001 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 81 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (22) 825 12 49 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | finanse@medicalgorithmics.com | | www.medicalgorithmics.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5213361457 | | 140186973 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Crystal Audit & Consulting Mateusz Szafrański - Sałajczyk z siedzibą w Warszawie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-18 Marek Dziubiński Prezes Zarządu Marek Dziubiński
2015-03-18 Tomasz Mularczyk Wiceprezes Zarządu Tomasz Mularczyk
2015-03-18 Piotr Żółkiewicz Wiceprezes Zarządu Piotr Żółkiewicz

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-18 Piotr Wysocki Partner, WysoccyZaborowscy Partners Sp. z o.o. Sp.k., biuro rachunkowe Piotr Wysocki

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1pn8p3

Podziel się opinią

Share
d1pn8p3
d1pn8p3