Trwa ładowanie...
d3kpw4l
espi

MEDICALGORITHMICS S.A. - Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych (...

MEDICALGORITHMICS S.A. - Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych (5/2013)

Share
d3kpw4l
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-10
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. ("Emitent") informuje, że 9 lipca 2013 r. otrzymał od osoby mającej dostęp do informacji poufnych ? członka Rady Nadzorczej Emitenta ("Osoba Zobowiązana") informację o zawarciu przez spółkę BIB SEED Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu - podmiot powiązany z Osobą Zobowiązaną, transakcji sprzedaży akcji Emitenta, przesłaną w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa o Obrocie", Dz. U. z 2010r., Nr 211 poz.1384 ze zm.). Transakcja sprzedaży akcji została zawarta na rynku zorganizowanym NewConnect w trybie transakcji pakietowej i dotyczyła 149.988 akcji Emitenta. Cena sprzedaży wyniosła 69,00 zł za akcję. Rozliczenie transakcji nastąpi 11 lipca 2013 r. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikacje danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kpw4l

| | | MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MEDICALGORITHMICS S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-001 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozlimskie | | 81 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | finanse@medicalgorithmics.com | | www. medicalgorithmics.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213361457 | | 140186973 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-10 Piotr Żółkiewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kpw4l

Podziel się opinią

Share
d3kpw4l
d3kpw4l