Trwa ładowanie...
dsqz8no
espi

MEDICALGORITHMICS S.A. - Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych (...

MEDICALGORITHMICS S.A. - Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych (6/2013)

Share
dsqz8no
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-10
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. ("Emitent") informuje, że 9 lipca 2013 r. otrzymał od osoby mającej dostęp do informacji poufnych ? członka Zarządu Emitenta ("Osoba Zobowiązana") informację o zawarciu przez tą osobę transakcji sprzedaży akcji Emitenta, przesłaną w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa o Obrocie", Dz. U. z 2010r., Nr 211 poz.1384 ze zm.). Transakcja sprzedaży akcji została zawarta na rynku zorganizowanym NewConnect w trybie transakcji pakietowej i dotyczyła 36.326 akcji Emitenta. Cena sprzedaży wyniosła 69,00 zł za akcję. Rozliczenie transakcji nastąpi 11 lipca 2013 r. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikacje danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsqz8no

| | | MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MEDICALGORITHMICS S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-001 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozlimskie | | 81 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | finanse@medicalgorithmics.com | | www. medicalgorithmics.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213361457 | | 140186973 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-10 Piotr Żółkiewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsqz8no

Podziel się opinią

Share
dsqz8no
dsqz8no