Trwa ładowanie...
d1ydo32
d1ydo32
espi

MEDICALGORITHMICS S.A. - Zawiadomienie o transakcji osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej e ...

MEDICALGORITHMICS S.A. - Zawiadomienie o transakcji osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ydo32

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MEDICALGORITHMICS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o transakcji osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Medicalgorithmics S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 19 stycznia 2015 r. otrzymał od pełniącej funkcje kierownicze w strukturze organizacyjnej Emitenta (?Osoba Zobowiązana?) informację o zawarciu i wykonaniu w roku 2014 na rachunek Osoby Zobowiązanej przez dom maklerski, transakcji sesyjnych polegających na: a) kupnie dnia 24 września 2014 r. 50 sztuk akcji Emitenta, zdematerializowanych, na okaziciela, oznaczonych kodem ISIN PLMDCLG00015, za cenę 198 (sto dziewięćdziesiąt osiem złotych) za jedną akcję i łączną cenę 9.900,00 zł (dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100), b) sprzedaży dnia 17 listopada 2014 r. w Warszawie, przez Akcjonariusza 50 sztuk akcji Emitenta, zdematerializowanych, na okaziciela, oznaczonych kodem ISIN PLMDCLG00015, za cenę 193 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote) za jedną akcje i łączną cenę 9.664,40,00 zł (dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote 40/100). Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikacje danych osobowych. | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDICALGORITHMICS S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-001 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 81
(ulica) (numer)
+48 (22) 825 12 49
(telefon) (fax)
finanse@medicalgorithmics.com www.medicalgorithmics.com
(e-mail) (www)
5213361457 140186973
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Piotr Żółkiewicz Wiceprezes Zarządu Piotr Żółkiewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ydo32

Podziel się opinią

Share
d1ydo32
d1ydo32