Trwa ładowanie...
d14iz5o
d14iz5o
espi

MEDICALGORITHMICS S.A. - Zmiana dat przekazywania raportów okresowych w roku 2015 (5/2015)

MEDICALGORITHMICS S.A. - Zmiana dat przekazywania raportów okresowych w roku 2015 (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d14iz5o

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MEDICALGORITHMICS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana dat przekazywania raportów okresowych w roku 2015 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. (?Spółka?) niniejszym informuje, że zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (?) (Dz. U. z 2014 r. poz. 133) (?Rozporządzenie?), Spółka odstępuje od przekazywania raportu okresowego za ostatni, IV kwartał roku obrotowego 2014, jednocześnie zmieniając datę przekazania raportu rocznego na dzień 20 marca 2015 r. W związku z powyższym, terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w roku 2015 przedstawiają się następująco: 1. Raporty kwartalne: - raport za I kwartał 2015 ? 15 maja 2015 roku - raport za III kwartał 2015 ? 13 listopada 2015 roku 2. Raport półroczny: - raport półroczny za I półrocze 2015 roku ? 31 sierpnia 2015 roku 3. Raport roczny: - raport roczny za rok 2014 ? 20 marca 2015 roku Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że Spółka nie jest jednostką dominującą w rozumieniu § 82 ust. 2 Rozporządzenia, tym samym nie jest zobowiązana do sporządzania i podawania do
publicznej wiadomości skonsolidowanych raportów okresowych. Szczegółowa podstawa prawna - § 102 ust. 1 oraz § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDICALGORITHMICS S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-001 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 81
(ulica) (numer)
+48 (22) 825 12 49
(telefon) (fax)
finanse@medicalgorithmics.com www.medicalgorithmics.com
(e-mail) (www)
5213361457 140186973
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-17 Piotr Żółkiewicz Wiceprezes Zarządu Piotr Żółkiewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14iz5o

Podziel się opinią

Share
d14iz5o
d14iz5o