Trwa ładowanie...
dfwem2d

MEGA SONIC - Zakończenie przez Emitenta prac w ramach projektu POIG 01.04. p.n. ?Badanie innowacy ... - EBI

MEGA SONIC - Zakończenie przez Emitenta prac w ramach projektu POIG 01.04. p.n. ?Badanie innowacyjnego systemu zdalnej weryfikacji autentyczności na bazie technologii RFID" (4/2015)

Share
dfwem2d

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 4 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie przez Emitenta prac w ramach projektu POIG 01.04. p.n. ?Badanie innowacyjnego systemu zdalnej weryfikacji autentyczności na bazie technologii RFID" | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W dniu wczorajszym t.j. 02 lutego 2015r. Mega Sonic S.A (?Spółka?, ?Emitent?) złożyła w siedzibie Jednostki Pośredniczącej: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie rozliczenie rzeczowo-finansowe realizowanego od lutego 2013 r. projektu p.n. ?Badanie innowacyjnego systemu zdalnej weryfikacji autentyczności na bazie technologii RFID?. Projekt był wykonywany w ramach Umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-14-071/12-00 w ramach działania 1.4. ?Wsparcie projektów celowych? 1 osi priorytetowej: ?Badanie i rozwój nowoczesnych technologii?, podpisanej w lutym 2013 r. Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach tego Projektu przekroczyły PLN 8 500 000,00, a kwota dofinansowania przekroczyła PLN 6 500 000,00. Realizacja Projektu polegała na przeprowadzeniu zaawansowanych badań technologii RFID dla tagów pasywnych pracujących w pasmach częstotliwości UHF oraz HF/NFC w celu opracowania systemu zdalnej weryfikacji autentyczności produktów. System zdalnej weryfikacji autentyczności, na poziomie
produktowym oraz opakowań jednostkowych jest dedykowany, zarówno dla produktów akcyzowych, jak i nieakcyzowych (ochrona marki). Opracowane dodatkowo w ramach Projektu, systemy lokalizacji i śledzenia, zarówno na poziomie produktowym, jak i opakowań zbiorczych, umożliwiają zastosowanie technologii tagów pasywnych UHF do weryfikacji autentyczności w procesach produkcyjnych, logistycznych, magazynowych i sprzedażowych, w zależności od potrzeb, zapewniając kontrolę przepływu towaru i zapobiegając niekontrolowanym jego ubytkom. Kolejnym krokiem będzie złożenie przez Emitenta stosownych zgłoszeń patentowych, o czym poinformuje on odrębnymi Raportami. Aktualnie Spółka weszła w etap komercjalizacji uzyskanych wyników. Zarząd Emitenta powyższe fakty uważa za istotne z uwagi na ich potencjalny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfwem2d

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Gluza Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfwem2d

Podziel się opinią

Share
dfwem2d
dfwem2d