Trwa ładowanie...
d3zqegv
espi

MEGA SONIC - Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta (44/2014) - EBI

MEGA SONIC - Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta (44/2014)
Share
d3zqegv
NEW CONNECT
Raport EBI nr 44 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-16
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Mega Sonic S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że Emitent otrzymał w dniu 15.10.2014 r. zamówienie od Carrefour Polska Sp. z o.o. na dostawę multimedialnego sprzętu telekomunikacyjnego na kwotę brutto 511.680,00 EUR. Jest to kolejne zamówienie złożone w ramach umowy ramowej o współpracy pomiędzy Carrefour Polska Sp. z o.o. a Mega Sonic S.A. Dostawa przedmiotu umowy przewidziana jest w terminie do 16 października 2014 r. Pozostałe zapisy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych w tego rodzaju umowach. Umowa zakwalifikowana została jako istotna z uwagi na fakt, że jej wartość przewyższa 20% wartości przychodów netto ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Podstawa prawna: § 3 pkt 2 ppkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Gluza Prezes Zarządu
Marcin Długołęcki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zqegv

Podziel się opinią

Share
d3zqegv
d3zqegv