Trwa ładowanie...
d4n9ssw
espi

MEGARON S.A. - Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A za marzec 2014 roku (10/2014)

MEGARON S.A. - Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A za marzec 2014 roku (10/2014)
Share
d4n9ssw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-10
Skrócona nazwa emitenta
MEGARON S.A.
Temat
Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A za marzec 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Megaron S.A., w nawiązaniu do RB 10/2011 z dnia 18 kwietnia 2011r., oraz RB nr 33/2011 z dnia 10 października 2011, w związku z § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r., w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, przekazuje do wiadomości szacunkowe dane na temat sprzedaży osiągniętej przez Spółkę w marcu 2014 roku. W celu zapewnienia porównywalności danych, w raporcie uwzględniono dodatkowo dane sprzedażowe za analogiczny okres roku obrotowego 2013. Ponadto spółka przypomina, że pełna informacja o wynikach finansowych osiągniętych w I kwartale 2014 roku (w tym marcu) zaprezentowana zostanie w raporcie kwartalnym za ten okres. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie przekazywania informacji bieżących i okresowych w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej
Załączniki
Plik Opis
zaldoRB1010042014.pdf zal. do RB 10 10.04.2014 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEGARON S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
70-892 Szczecin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pyrzycka 3 e, f
(ulica) (numer)
91 46 64 62 91 46 64 541
(telefon) (fax)
kontakt@megaron.com.pl www.megaron.com.pl
(e-mail) (www)
852-05-08-938 810403202
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-10 Piotr Sikora Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4n9ssw

Podziel się opinią

Share
d4n9ssw
d4n9ssw