Trwa ładowanie...
d40alhh

Mennica Polska uzyskuje wysoką dynamikę sprzedaży dzięki ekspansji zagranicznej

Warszawa, 28.10.2016 (ISBnews) - Grupa kapitałowa Mennica Polska wypracowuje wysoką dynamikę sprzedaży, odzwierciedlającą ekspansję zagraniczną firmy, poinformował ISBnews prezes Grzegorz Zambrzycki. Wynik został obciążony rezerwami utworzonymi na zobowiązania spółki zależnej z tytułu VAT w wysokości łącznie 19 mln zł (ok. 15 mln zł w samym III kwartale).
Share
d40alhh

"a nami kolejny, bardzo udany kwartał dzięki rosnącej dynamice naszej ekspansji, szczególnie zagranicznej, jak chociażby realizacja bardzo dużego kontraktu dla Kolumbii. Sprzedaż zagraniczna monet obiegowych to ok. 75% naszych przychodów. W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku nasza sprzedaż wzrosła o ponad 11%, ale w samym trzecim kwartale 2016 roku wzrost wyniósł imponujące 27% r/r" - powiedział ISBnews Zambrzycki.

Skonsolidowany zysk operacyjny w I-III kw. 2016 r. wyniósł 28 mln zł wobec 43 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 42 mln zł wobec 60 mln zł po trzech kwartałach 2015 roku. Wynik operacyjny został obciążony rezerwami utworzonymi na zobowiązania spółki zależnej Mennicy-Metale Szlachetne (MP S.A.) z tytułu VAT w wysokości 19 mln zł. Ponadto, odchylenie wyników operacyjnych jest związane z niższą niż w roku ubiegłym dywidendą ze spółki Netia.

Mennica Polska podkreśla, że Grupa niezmiennie generuje silne, dodatnie przepływy z działalności operacyjnej. Jednocześnie znacząco ogranicza koszty finansowania, dzięki restrykcyjnej polityce w zakresie kapitału obrotowego.

d40alhh

"Pozycja płynnościowa Grupy jest bardzo stabilna dzięki wcześniej podjętym działaniom. Pozwoliły nam one przygotować się do realizacji znaczących kontraktów zagranicznych w segmencie menniczym oraz podjęcia działalności deweloperskiej. To właśnie działalność w tych dwóch obszarach istotnie zwiększyła poziom należności i zapasów. Jednocześnie przeklasyfikowaniu uległ kredyt inwestycyjny zawarty w 2014 roku. W efekcie obserwujemy tymczasową zmianę wskaźników" - wskazała członek zarządu i CFO Katarzyna Iwuć.

Dodała, że mimo stale rosnącej skali działalności, Grupa kontroluje wielkość wymaganego kapitału obrotowego i jest w stanie finansować dalszy wzrost.

W I-III kw. 2016 r. największy udział w przychodach ogółem, w wysokości ponad 366 mln zł, odnotował segment "produkcja mennicza", co oznacza wzrost o 54% r/r. Jest to efekt większej sprzedaży monet obiegowych zagranicznych emitentów oraz wyższej sprzedaży produktów inwestycyjnych. Wynik na sprzedaży zewnętrznej w segmencie wzrósł do 25,9 mln zł wobec 19,8 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Poprawie uległ również wynik w segmencie "przetwórstwo metali szlachetnych". Jest to przede wszystkim efektem działań mających na celu redukcję kosztów. Kluczowym projektem była zmiana modelu współpracy, polegającej na realizacji usług produkcji z kruszców powierzanych przez zleceniodawców. Zmiana przynosi korzyści płynnościowe i kosztowe, z drugiej strony znacząco obniża poziom przychodów, jednak bez negatywnego wpływu na marżę.

d40alhh

Grupa odnotowała istotny wzrost wyniku również w segmencie płatności elektronicznych. Poprawa związana jest głównie z wydłużeniem okresu amortyzacji, co było możliwe w skutek przedłużenia zawartych kontraktów. W tym segmencie odnotowano również jakościową zmianę w strukturze przychodów. Dzięki wzrostowi przychodów ze sprzedaży realizowanej w automatach, kosztem spadku przychodów uzyskiwanych w punktach partnerskich, poprawie uległa realna rentowność operacyjna w tym obszarze.

Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 1998 r.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)

d40alhh

Podziel się opinią

Share
d40alhh
d40alhh