Trwa ładowanie...
d13z4oz
espi

MENNICA - Zawarcie znaczącej umowy (80/2010)

MENNICA - Zawarcie znaczącej umowy (80/2010)
Share
d13z4oz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 80 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-30
Skrócona nazwa emitenta
MENNICA
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że zawarta została umowa z Narodowym Bankiem Polskim na produkcję i dostawę w roku 2011 monet powszechnego obiegu i monet kolekcjonerskich na łączną kwotę ok. 80 mln zł. Płatność następować będzie sukcesywnie,w ciągu 14 dni od dostawy przez Mennicę Polską S.A. do Narodowego Banku Polskiego poszczególnych partii wykonanych monet.Wartość przedmiotu umowy przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MENNICA POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
MENNICA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-958 Warszawa,
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pereca 21 21
(ulica) (numer)
022 656 40 00 022 620 52 22
(telefon) (fax)
mennica@mennica.com.pl www.mennica.com.pl
(e-mail) (www)
527-00-23-255 010635937
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Leszek Kula Członek Zarządu
2010-12-30 Danuta Ciosek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13z4oz

Podziel się opinią

Share
d13z4oz
d13z4oz