Trwa ładowanie...
d1t17tu
d1t17tu
espi

MERCOR S.A. - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w styczniu 2012 (6/2012)

MERCOR S.A. - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w styczniu 2012 (6/2012)
Share
d1t17tu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-13
Skrócona nazwa emitenta
MERCOR S.A.
Temat
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w styczniu 2012
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Mercor SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za miesiąc styczeń 2012 roku wyniosły około 32 570 tys. PLN, podczas gdy w styczniu ubiegłego roku było to 24 739 tys. PLN. Zarząd Mercor SA informuje jednocześnie, że w okresie od kwietnia 2011 do stycznia 2012 roku wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na podstawie niezaudytowanych danych wyniosła około 326 059 tys. PLN w porównaniu z wartością 335 274 tys. PLN w analogicznym okresie ubiegłego roku. Grupa Mercor osiągnęła w bieżącym roku obrotowym taki poziom przychodów, uwzględniając restrukturyzację oferty spółki Bem, która wiązała się z celowym ograniczeniem skali jej sprzedaży. Zarząd Mercor SA przypomina, że zgodnie z decyzją WZA z 29 października 2009 nastąpiła zmiana roku obrotowego Spółki. Trwa on obecnie od 1 kwietnia do 31 marca, a więc styczeń 2012 jest dziesiątym miesiącem roku obrachunkowego w nowym układzie. Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie ? informacje poufne

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERCOR S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-408 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grzegorza z Sanoka 2
(ulica) (numer)
058 3414245 058 3413985
(telefon) (fax)
inwestorzy@mercor.com.pl www.mercor.com.pl
(e-mail) (www)
5840302214 008047521
(NIP) (REGON)
d1t17tu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-13 Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu
2012-03-13 Grzegorz Lisewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t17tu

Podziel się opinią

Share
d1t17tu
d1t17tu