Trwa ładowanie...
d2q4pno
d2q4pno
espi

MERCOR S.A. - Transakcje z Bank Zachodni WBK S.A. na łączną wartość umowy znaczącej (6/2013)

MERCOR S.A. - Transakcje z Bank Zachodni WBK S.A. na łączną wartość umowy znaczącej (6/2013)
Share
d2q4pno
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-27
Skrócona nazwa emitenta
MERCOR S.A.
Temat
Transakcje z Bank Zachodni WBK S.A. na łączną wartość umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mercor SA informuje, że w dniu 26.03.2013 roku zawarł walutową transakcję terminową z Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu o wartości 2.535.000 PLN. Ponadto w okresie od listopada 2012 roku do marca 2013 roku zawierane były walutowe transakcje terminowe, na łączną wartość 8.419.624 PLN. Sumaryczna wartość transakcji z dnia 26.03.2013 roku i transakcji wcześniejszych wynosi 10.954.924 PLN. Zawarte transakcje terminowe miały na celu ograniczenie ryzyka związanego z możliwością wystąpienia wzrostu kosztów dostaw i sprzedaży w wyniku zmian kursu walutowego. Jako kryterium uznania walutowych transakcji terminowych za umowę znaczącą przyjęto fakt, iż ich łączna wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Mercor SA. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem członkowskim

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERCOR S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-408 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grzegorza z Sanoka 2
(ulica) (numer)
058 3414245 058 3413985
(telefon) (fax)
inwestorzy@mercor.com.pl www.mercor.com.pl
(e-mail) (www)
5840302214 008047521
(NIP) (REGON)
d2q4pno

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-27 Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu
2013-03-27 Grzegorz Lisewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2q4pno

Podziel się opinią

Share
d2q4pno
d2q4pno