Trwa ładowanie...
d3m9cs2
espi

MEW S.A. - Treść uchwał ZWZA z dnia 25.06.2013 podjętych w dniu 25.07.2013 (15/2013)

MEW S.A. - Treść uchwał ZWZA z dnia 25.06.2013 podjętych w dniu 25.07.2013 (15/2013)

Share
d3m9cs2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał ZWZA z dnia 25.06.2013 podjętych w dniu 25.07.2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | MEW Spółka Akcyjna podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 lipca 2013 roku. Uchwała nr 1/25.07.2013 drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 25 czerwca 2013 roku która odbyła się dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie powołania członka Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Marcina Mariusza Markiewicza na Prezesa Zarządu Spółki z dniem 30 lipca 2013 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że: a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.352.047 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 53,63% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) ważnych głosów, b)za uchwałą w powyższym brzmieniu
oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, c)wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. Ad. pkt 18) porządku obrad. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu: W związku z rezygnacją dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki ? Kamili Aleksandry Kruk, Bogusława Puchowskiego oraz Marcina Mariusza Markiewicza ? Akcjonariusz Marcin Markiewicz zgłosił kandydatury Krzysztofa Kruka, Macieja Filipa Nadulskiego oraz Magdaleny Patała na Członków Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała nr 2/25.07.2013 drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 25 czerwca 2013 roku która odbyła się dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Krzysztofa Kruka na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia." Przewodniczący stwierdził, że: a)w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.352.047 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 53,63% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) ważnych głosów, b)za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, c)wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 3/25.07.2013 drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 25 czerwca 2013 roku która odbyła się dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Macieja Filipa Nadulskiego na
Członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Przewodniczący stwierdził, że: a)w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.352.047 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 53,63% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) ważnych głosów, b)za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, c)wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 4/25.07.2013 drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 25 czerwca 2013 roku która odbyła się dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne
Zgromadzenie postanawia powołać Panią Magdalenę Patała na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Przewodniczący stwierdził, że: a)w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.352.047 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 53,63% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) ważnych głosów, b)za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, c)wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 5/25.07.2013 drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 25 czerwca 2013 roku która odbyła się dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie zmiany
funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki W związku z rezygnacją dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej ? Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć dotychczasowemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Krzysztofowi Łukaszowi Zeniukowi - funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Przewodniczący stwierdził, że: a)w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.352.047 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 53,63% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) ważnych głosów, b)za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, c)wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. Ad. pkt 19) porządku
obrad. W punkcie 19) porządku obrad nie podjęto żadnej uchwały. Ad. pkt 20) porządku obrad: Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia ? Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3m9cs2

| | | MEW SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MEW S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-640 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Woronicza | | 76/119 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 110 00 02 | | 22 212 83 71 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | mewsa@mewsa.pl | | www.mewsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7010197309 | | 141966495 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Marcin Markiewicz Operator ESPI

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3m9cs2

Podziel się opinią

Share
d3m9cs2
d3m9cs2