Trwa ładowanie...
d2e3i5b
d2e3i5b
espi

MEX POLSKA S.A. - Uchwała Nr 478/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dn...

MEX POLSKA S.A. - Uchwała Nr 478/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki Mex Polska S.A. (2/2012)
Share
d2e3i5b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEX POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Nr 478/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki Mex Polska S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu 23 maja 2012 r. powziął wiadomość o podjęciu w dniu 23 maja 2012 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały Nr 478/2012 w sprawie: 1.Wprowadzenia z dniem 25 maja 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujących akcji zwykłych na okaziciela "Mex Polska" S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł.: - 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLMEXPL00010, - 204.080 (dwieście cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji serii B, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLMEXPL00010, - 1.000.000 (jeden milion) akcji serii C, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 25 maja 2012 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLMEXPL00010. 2. Notowania akcji spółki Mex Polska S.A., o których mowa w punkcie 1, w systemie notowań ciągłych pod nazwą "MEXPOLSKA" i
oznaczeniem "MEX". Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki: Paweł Kowalewski - Prezes Zarządu Piotr Mikołajczyk - Wiceprezes Zarządu | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEX POLSKA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-111 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Moniuszki 4A
(ulica) (numer)
42 634 67 30 42 634 67 53
(telefon) (fax)
biuro@mexpolska.pl www.mexpolska.pl
(e-mail) (www)
725-19-67-625 100475941
(NIP) (REGON)
d2e3i5b

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-23 Paweł Kowalewski Prezes Zarządu
2012-05-23 Piotr Mikołajczyk Wiceprezes Zarzadu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2e3i5b

Podziel się opinią

Share
d2e3i5b
d2e3i5b