Trwa ładowanie...
d2c6ov5

MEX POLSKA S.A. - Wykup obligacji serii B (32/2013)

MEX POLSKA S.A. - Wykup obligacji serii B (32/2013)

Share
d2c6ov5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2013
Data sporządzenia: 2013-08-19
Skrócona nazwa emitenta
MEX POLSKA S.A.
Temat
Wykup obligacji serii B
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej "Spółką") informuje, iż zgodnie z Porozumieniem z dnia 8 marca 2013 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2013 z dnia 8 marca 2013 roku, w dniu 14 sierpnia 2013 roku dokonany został wykup 182 sztuk obligacji serii B Spółki o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Wykup nastąpił poprzez zapłatę ceny nominalnej obligacji w łącznej kwocie 182.000 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) wraz z odsetkami należnymi na dzień wykupu. Podanie poniższej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż wykup obligacji może mieć znaczenie dla oceny sytuacji finansowej Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2c6ov5

| | | MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MEX POLSKA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 90-111 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Moniuszki | | 4A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 42 634 67 30 | | 42 634 67 53 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@mexpolska.pl | | www.mexpolska.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 725-19-67-625 | | 100475941 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-19 Paweł Kowalewski Prezes Zarządu
2013-08-19 Piotr Mikołajczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2c6ov5

Podziel się opinią

Share
d2c6ov5
d2c6ov5