Trwa ładowanie...
d2q4pno
d2q4pno

MF podtrzymuje, że PKB w 09 wzrośnie o 3,7 proc.

30.12.Warszawa (PAP) - MF w aktualizacji programu konwergencji podtrzymał prognozę wzrostu PKB w 2009 roku na poziomie 3,7 proc., w 2010 roku będzie to 4,0 proc., a w 2011 - 4,5...
Share
d2q4pno

30.12.Warszawa (PAP) - MF w aktualizacji programu konwergencji podtrzymał prognozę wzrostu PKB w 2009 roku na poziomie 3,7 proc., w 2010 roku będzie to 4,0 proc., a w 2011 - 4,5 proc.

"Zgodnie z prognozą średniookresową dla Polski, średnie realne tempo wzrostu PKB w latach 2009-2011 ulegnie spowolnieniu w porównaniu z latami 2006-2008. W 2009 r. tempo wzrostu PKB gospodarki polskiej zwolni do ok. 3,7 proc., co będzie wynikiem zarówno niekorzystnej sytuacji zewnętrznej, jak i spowolnienia tempa wzrostu inwestycji i, w mniejszym stopniu, konsumpcji gospodarstw domowych. Prognozowane na 2009 r. tempo wzrostu PKB w Polsce będzie stosunkowo wysokie w porównaniu z prognozami dla innych krajów UE. W latach 2010-2011 tempo wzrostu PKB będzie ulegało stopniowemu przyspieszaniu do ok. 4,5 proc. w 2011 r." - napisano w dokumencie.

Zgodnie z prognozami zawartymi w programie konwergencji, tempo wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych w 2009 r. będzie niższe (4,5 proc.) w porównaniu z okresem 2007-2008 (średnio 5,1 proc.) na skutek prognozowanego spowolnienia tempa wzrostu funduszu wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

d2q4pno

Analitycy MF uważają jednak, że wpływ niższego wzrostu funduszu wynagrodzeń brutto zostanie jednak złagodzony redukcją stawek podatkowych oraz waloryzacją świadczeń emerytalnorentowych.

MF PRZEWIDUJE SPOWOLNIENIE DYNAMIKI EKSPORTU DO 3,2 PROC. W 2009 ROKU

Autorzy aktualizacji programu konwergencji uważają, że rozwój sytuacji u głównych partnerów handlowych Polski wpłynie negatywnie na dynamikę polskiego eksportu.

"Przewidywane jest wyraźne spowolnienie wzrostu wolumenu eksportu w 2009 r. (3,2 proc.), przy pewnej poprawie sytuacji w latach 2010- 2011. Czynnikiem łagodzącym będzie korzystniejszy poziom kursu walutowego względem euro, który w latach 2009-2010 utrzyma się na wyższym poziomie w porównaniu do 2008 r. Dynamika eksportu pozostanie jednak na poziomie wyraźnie niższym od obserwowanego w latach 2006-2007" - napisano w dokumencie.

d2q4pno

SPOWOLNIENIE DYNAMIKI INWESTYCJI

MF przewiduje także spowolnienia dynamiki inwestycji w średnim okresie, szczególnie w latach 2009-2010, głównie wskutek mniej korzystnej oceny perspektyw rozwoju polskiej gospodarki przez przedsiębiorców, zaostrzenia warunków dostępności do kredytu oraz pogorszenia perspektyw zbytu na rynkach zagranicznych.

Analitycy resortu spodziewają się, że w 2009 roku nastąpi spadek nierównowagi zewnętrznej polskiej gospodarki, a w 2011 roku nastąpi stabilizacja deficytu rachunku bieżącego na poziomie nieznacznie poniżej 4 proc.

"Przewiduje się, że w 2009 r. w odniesieniu do roku bieżącego z uwagi m.in. na obniżenie się deficytu obrotów towarowych i oczekiwany wzrost napływu środków finansowych z UE klasyfikowanych w saldzie transferów bieżących nastąpi spadek nierównowagi zewnętrznej polskiej gospodarki" - napisano w programie konwergencji.

d2q4pno

"W 2010 r. zakładana jest dalsza kontynuacja powyższej tendencji (jednakże w mniejszym zakresie), a w roku następnym stabilizacja deficytu rachunku bieżącego na poziomie nieznacznie poniżej 4 proc. PKB" - napisano.

W horyzoncie prognozy (poza rokiem 2008) oczekuje się, iż deficyt na rachunku obrotów bieżących w całości będzie finansowany napływem kapitału długookresowego tj. bezpośrednich inwestycji zagranicznych i środkami klasyfikowanymi na rachunku kapitałowym (głownie europejskie fundusze strukturalne). (PAP)

mak/ jtt/

d2q4pno

Podziel się opinią

Share
d2q4pno
d2q4pno