Trwa ładowanie...
d1px5ds

MFO S.A. - Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 (4/2015)

MFO S.A. - Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 (4/2015)

Share
d1px5ds

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MFO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MFO S.A. (?Spółka? ) informuje, iż wobec uzyskania pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej zgodnie z art. 382 § 3 KSH oraz § 28 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, podjął w dniu 20 marca 2015 roku uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku. Zgodnie z ww. uchwałą osiągnięty przez Spółkę w 2014 roku zysk netto w wysokości 8.379.904,03 zł, Zarząd MFO S.A. proponuje przeznaczyć na: ? kapitał zapasowy - kwota 7.541.913,63 zł, ? premie dla Zarządu - kwota 837.990,40 zł. Rekomendacja co do przeznaczenia zysku netto za rok 2014 na kapitał zapasowy uwzględnia obecną sytuację finansową oraz dalszą realizację strategii, planów inwestycyjnych i perspektyw rozwoju spółki MFO S.A. Przeznaczenie części zysku na premie dla Zarządu wynika z Uchwały Rady Nadzorczej nr 3/2013 z 27 września 2013 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia oraz premii Zarządu. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2014 podejmie Walne Zgromadzenie Spółki. Szczegółowa
podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1px5ds

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MFO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MFO S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 96-500 | | Sochaczew | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kożuszki Parcel | | 70A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 46 864 09 80 | | +48 46 864 09 89 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | mfo@mfo.pl | | www.mfo.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 837-16-05-871 | | 017195803 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Jakub Czerwiński Członek Zarządu
2015-03-20 Adam Piekutowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1px5ds

Podziel się opinią

Share
d1px5ds
d1px5ds