Trwa ładowanie...
dxdggp6
dxdggp6

MG: ponad 200 uwag do wstępnego projektu Polityki energetycznej 2050

Ponad 200 opinii i sugestii zgłoszono we wstępnej fazie konsultacji projektu "Polityki energetycznej Polski do 2050 r." - poinformowało w piątek Ministerstwo Gospodarki. Projekt kładzie nacisk na rozwój gospodarczy i bezpieczeństwo energetyczne.
Share
dxdggp6

Uwagi w czasie trwających od 14 sierpnia do 1 września konsultacji zgłosiły podmioty sektora energetycznego, organizacje gospodarcze, środowiska akademickie, fundacje i stowarzyszenia oraz obywatele - podało MG.

Resort opublikował też wstępne podsumowanie zgłoszonych uwag. Wynika z niego, że organizacje ekologiczne i gospodarcze związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE) postulowały zwiększenie ich roli, w szczególności morskich farm wiatrowych. Zwracano też uwagę na technologie magazynowania energii, a krytyce podano założenia rozwoju czystych technologii węglowych.

Organizacje ekologiczne podkreślały natomiast, że kontekst dla realizacji polityki energetycznej Polski powinna stanowić polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej - dodało MG.

dxdggp6

Organizacje i podmioty związane z energetyką systemową zwróciły uwagę, że w "Polityce..." powinno zostać uwydatnione znaczenie wykorzystania rodzimych surowców energetycznych: węgla kamiennego i brunatnego, które ich zdaniem będą podstawą, by zapewnić bezpieczeństwo energetycznego kraju - zaznaczyło ministerstwo. Przedstawione opinie wskazują także potrzebę mocniejszego zaakcentowania rozwoju infrastruktury - zarówno elektroenergetycznej, jak i gazowej - a także zapewnienia odpowiedniego poziomu mocy wytwórczych - oceniło MG.

W uwagach postulowano również znaczenie rozwoju wysokosprawnej kogeneracji systemów zarządzania popytem na energię oraz inteligentnych sieci - zaznaczył resort. Podkreślił też, że podzielone opinie zgłoszono wobec planów wprowadzenia energetyki jądrowej. Część uwag wskazywała na potrzebę intensyfikacji prac oraz zwiększania świadomości społecznej w tym zakresie, inne z kolei sugerowały nawet zaniechanie działań związanych z budową bloków jądrowych - podało MG.

Ministerstwo podkreśliło też, że zgłoszone sugestie i opinie będą istotnym wkładem do dalszych prac nad projektem nowej polityki energetycznej państwa. "Po ich zakończeniu dokument trafi do szerokich konsultacji społecznych i międzyresortowych" - zapewniło MG.

W projekcie założono, że w czasie, którego dokument dotyczy, w Polsce nastąpi rozwój inteligentnych sieci energetycznych, rozbudowa połączeń transgranicznych, wzrost liczby niewielkich OZE oraz racjonalizacja zużycia energii. Zakłada się też, że po 2030 r. wygasną systemy wsparcia dla OZE, które powinny uzyskać pełną ekonomiczną dojrzałość, zrealizowany zostanie program energetyki jądrowej w przewidywanym kształcie, ciągle zwiększana będzie efektywność energetyczna.

dxdggp6

W projekcie założono realizację scenariusza, według którego stopniowo maleć będzie dominacja węgla, nastąpi umiarkowany wzrost znaczenia gazu, zwiększenie udziału OZE do co najmniej 10 proc. w transporcie i 15 proc. w bilansie energii pierwotnej oraz ok. 15-proc. wkład energetyki jądrowej.

Scenariusz ten przewiduje, że węgiel będzie nadal podstawą bezpieczeństwa energetycznego i głównym paliwem dla elektroenergetyki i ciepłownictwa, choć jego udział będzie się zmniejszał. Spadek ten może oznaczać ograniczenie produkcji węgla i potrzebę dalszej restrukturyzacji sektora wydobywczego - podaje dokument. Udział każdego innego niż węgiel źródła energii w bilansie ma wynosić 15-20 proc., a taka struktura zagwarantuje, że energii nie zabraknie - podkreślono.

Autorzy projektu zauważyli, że ze względu na stopniowe wyczerpywanie się węgla w obecnie wykorzystywanych pokładach, a także coraz trudniejsze warunki geologiczne wydobycia w kopalniach węgla kamiennego, w długim okresie konieczne będzie rozpoczęcie eksploatacji nowych złóż, które trzeba zabezpieczyć. Ważnym kierunkiem powinno być ograniczenie kosztów wydobycia rodzimego węgla kamiennego, tak aby nie był on wypierany przez import.

W projekcie stwierdza się, że realizacja scenariusza zrównoważonego przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery i wypełnienia przez Polskę międzynarodowych zobowiązań, m.in. w kwestii redukcji emisji gazów cieplarnianych.

dxdggp6

Podziel się opinią

Share
dxdggp6
dxdggp6