Trwa ładowanie...
d15gcp9

MI ws. posiedzenia w Luksemburgu (komunikat)

...

Share
d15gcp9

16.06. Warszawa - Biuro Informacji i Promocji Ministerstwa Infrastruktury informuje:

Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk oraz Podsekretarz stanu w MI Maciej Jankowski wzięli udział w posiedzeniu Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, które odbyło się w Luksemburgu w dniu 16 czerwca br.

Na posiedzeniu przyjęto podejście ogólne do wniosku dotyczącego propozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (przekształcenie) oraz propozycji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie nr 1406/2002 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA).

Ministrowie wzięli udział w debacie nad dokumentem programowym Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości sektora transportu do 2050 roku Biała księga - Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu.

d15gcp9

Przyjęto również konkluzje Rady pt. W kierunku zintegrowanego i konkurencyjnego transportu śródlądowymi drogami wodnymi w UE oraz decyzja Rady w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Międzyrządową Organizacją Międzynarodowych Przewozów Kolejami w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z dnia 9 maja 1980 r., zmienionej protokołem wileńskim z dnia 3 czerwca 1999 r.

Ministrowie przyjęli projekt decyzji Rady upoważniającej Komisję do otwarcia negocjacji w sprawie kompleksowej umowy o transporcie lotniczym z Republiką Mołdowy oraz Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania umowy o transporcie lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacyjną Republiką Brazylii, z drugiej strony.

Na posiedzeniu Rady Minister Infrastruktury przedstawił program prac Prezydencji Polski w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku. W kontekście przygotowań do objęcia przez Polskę Przewodnictwa w Radzie UE odbyło się spotkanie ministrów odpowiedzialnych za sektor transportu Polski, Danii i Cypru w formule Trio Prezydencji. Te trzy państwa będą sprawować kolejno sześciomiesięczną Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w okresie 18 miesięcy - od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.

Odbyło się też spotkanie przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej, podczas którego Słowacja przekazała przewodnictwo w Grupie V4 Czechom.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ rda/

d15gcp9

Podziel się opinią

Share
d15gcp9
d15gcp9