Trwa ładowanie...
d4dju0f
espi

MIASTO ELBLĄG - Wybór Prezydenta Miasta Elbląg. (5/2013)

MIASTO ELBLĄG - Wybór Prezydenta Miasta Elbląg. (5/2013)

Share
d4dju0f
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-10
Skrócona nazwa emitenta
MIASTO ELBLĄG
Temat
Wybór Prezydenta Miasta Elbląg.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje się, iż z dniem 8 lipca 2013 r. dokonano wyboru Prezydenta Miasta Elbląg. Wyboru dokonano w wyniku przeprowadzenia przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Elbląg przeprowadzonych w dniu 23 czerwca 2013 r. oraz w dniu 7 lipca 2013 r. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów uzyskał Wilk Jerzy Zbigniew.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dju0f

| | | MIASTO ELBLĄG | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIASTO ELBLĄG | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 82-300 | | Elbląg | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łączności | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 55 239 32 76 | | 55 239 33 36 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sdb@umelblag.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5783051446 | | 170747715 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-10 Zbigniew Pater Skarbnik Miasta

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dju0f

Podziel się opinią

Share
d4dju0f
d4dju0f