Trwa ładowanie...
d2wzgst
espi

MIDAS - Rejestracja przez sąd zmian Statutu. (3/2012)

MIDAS - Rejestracja przez sąd zmian Statutu. (3/2012)

Share
d2wzgst

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIDAS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez sąd zmian Statutu. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2011 z dnia 18 października 2011 roku, Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna ("Fundusz", "Spółka") informuje, iż w dniu 20 stycznia 2012 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu w dniu 29 grudnia 2011 roku wpisu zmian Statutu Spółki. Zmiany Statutu Spółki zostały uchwalone uchwałą nr 22/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 17 października 2011 roku (o treści podjętych uchwał Fundusz informował w raporcie bieżącym nr 71/2011 z dnia 18 października 2011 roku). Szczegółowy wykaz zmian Statutu Spółki został przekazany do wiadomości publicznej w ww. raporcie bieżącym nr 72/2011 z dnia 18 października 2011 roku. Ponadto, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 81/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku, Fundusz przypomina, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, w dniu 15 listopada 2011 r., podjęło również uchwałę nr 27/2011 w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki. Wniosek do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o wpis ww. zmian Statutu, Fundusz złoży po dokonaniu przydziału akcji serii D. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wzgst

| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIDAS | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-660 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Lwowska | | 19 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 249 83 10 | | 22 249 83 13 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@midasnfi.pl | | www.midasnfi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-10-06-698 | | 010974600 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Maciej Kotlicki Członek Zarządu
2012-01-20 Krzysztof Adaszewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wzgst

Podziel się opinią

Share
d2wzgst
d2wzgst