Trwa ładowanie...
d4m0n94

MIDAS - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (12/2015)

MIDAS - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (12/2015)

Share
d4m0n94

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MIDAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Midas S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 11 maja 2015 roku, Rada Nadzorcza Spółki jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas za I półrocze 2015 roku (jednostkowego oraz skonsolidowanego) oraz badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Midas za 2015 rok. Zgodnie z treścią podjętej uchwały, Rada Nadzorcza Spółki wybrała spółkę pod firmą Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1 ("E&Y"). E&Y jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 130. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został dokonany zgodnie ze Statutem Spółki, obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. E&Y przeprowadzi badania wymaganych przepisami prawa sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Midas za
rok obrotowy 2015 oraz przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas za pierwsze półrocze 2015 roku. Umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zostanie zawarta z E&Y na okres przeprowadzenia przeglądu i badania oraz sporządzenia opinii wraz z raportem. Spółka korzystała z usług E&Y w zakresie badania sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Midas oraz sprawozdań finansowych Spółki za lata 2004,2005 oraz 2011, 2012, 2013, 2014. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0n94

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIDAS SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIDAS | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 04-028 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Stanów Zjednoczonych | | 61A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 249 83 10 | | 22 249 83 13 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@midasnfi.pl | | www.midasnfi.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-10-06-698 | | 010974600 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-11 Krzysztof Adaszewski Prezes Zarządu
2015-05-11 Piotr Janik Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0n94

Podziel się opinią

Share
d4m0n94
d4m0n94