Trwa ładowanie...
d162hm3

MIDAS - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ NFI MIDAS S.A. w dn...

MIDAS - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ NFI MIDAS S.A. w dniu 17 października 2011 r. oraz w dniu 15 listopada 2011 r. (82/2011)

Share
d162hm3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 82 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-15
Skrócona nazwa emitenta
MIDAS
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ NFI MIDAS S.A. w dniu 17 października 2011 r. oraz w dniu 15 listopada 2011 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A. ("Fundusz") informuje, że jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu ("ZWZ"), które rozpoczęło się w dniu 17 października 2011 r. oraz kontynuowało swoje obrady i zakończyło się w dniu 15 listopada 2011 r., była spółka Litenite Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze: - liczba akcji: 195.291.007 sztuk, - liczba głosów: 195.291.007, - udział w ogólnej liczbie głosów: 65,99%, - udział w liczbie głosów na ZWZ w dniu 17 października 2011 r.: 98,42% do momentu podjęcia uchwały nr 3, a począwszy od głosowania nad uchwałą nr 4: 98,41%, - udział w liczbie głosów na ZWZ w dniu 15 listopada 2011 r.: 99,54%.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d162hm3

| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIDAS | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-660 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Lwowska | | 19 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 249 83 10 | | 22 249 83 13 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@midasnfi.pl | | www.midasnfi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-10-06-698 | | 010974600 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-15 Maciej Kotlicki Członek Zarządu
2011-11-15 Krzysztof Adaszewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d162hm3

Podziel się opinią

Share
d162hm3
d162hm3