Trwa ładowanie...
d20s7ur
d20s7ur
espi

MIDAS - Zatwierdzenie aneksu nr 4 oraz aneksu nr 5 do prospektu. (26/2011)

MIDAS - Zatwierdzenie aneksu nr 4 oraz aneksu nr 5 do prospektu. (26/2011)
Share
d20s7ur
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2011
Data sporządzenia: 2011-05-23
Skrócona nazwa emitenta
MIDAS
Temat
Zatwierdzenie aneksu nr 4 oraz aneksu nr 5 do prospektu.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna ("Fundusz") informuje, iż w dniu 23 maja 2011 roku powziął informację o zatwierdzeniu, w dniu 23 maja 2011 roku, przez Komisję Nadzoru Finansowego ("KNF"), aneksu nr 4 oraz aneksu nr 5 ("Aneksy") do prospektu emisyjnego Funduszu, zatwierdzonego decyzją KNF z dnia 29 kwietnia 2011 roku (znak: DEM/WE/410/4/17/11). Zarząd Funduszu informuje, że treść Aneksów została, w dniu 23 maja 2011 roku, opublikowana na stronie internetowej Funduszu (www.midasnfi.pl) oraz na stronie internetowej oferującego, którym jest Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (www.trigon.pl). Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SA
(pełna nazwa emitenta)
MIDAS Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-660 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Lwowska 19
(ulica) (numer)
22 249 83 10 22 249 83 13
(telefon) (fax)
biuro@midasnfi.pl www.midasnfi.pl
(e-mail) (www)
525-10-06-698 010974600
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Wojciech Pytel Prezes Zarządu
2011-05-23 Maciej Kotlicki Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20s7ur

Podziel się opinią

Share
d20s7ur
d20s7ur