Trwa ładowanie...
d3ifyif
espi

MIDAS - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej. (78/2011)

MIDAS - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej. (78/2011)

Share
d3ifyif
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 78 / 2011
Data sporządzenia: 2011-10-31
Skrócona nazwa emitenta
MIDAS
Temat
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie zawarcia przedwstępnej, warunkowej umowy kupna udziałów w Conpidon Limited (Conpidon Limited posiada 100% udziałów Aero 2 Sp. z o.o.), Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna ("Fundusz") informuje, że w dniu 31 października, otrzymał podpisany dwustronnie aneks, do wyżej wymienionej Umowy, na mocy którego zmianie uległ jeden z Warunków Zawieszających, zawartych w Umowie. Wprowadzona zmiana polega na przesunięciu terminu, na podjęcie przez Walne Zgromadzenie Funduszu uchwały w przedmiocie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, z dnia 31 października 2011 r. na dzień 30 listopada 2011 r. Powyższa zmiana jest wynikiem ogłoszonej, w dniu 17 października 2011 r., przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu, o czym Zarząd Funduszu informował w raporcie bieżącym nr 71/2011 z dnia 18 października 2011 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ifyif

| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIDAS | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-660 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Lwowska | | 19 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 249 83 10 | | 22 249 83 13 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@midasnfi.pl | | www.midasnfi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-10-06-698 | | 010974600 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-31 Maciej Kotlicki Członek Zarządu
2011-10-31 Krzysztof Adaszewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ifyif

Podziel się opinią

Share
d3ifyif
d3ifyif