Trwa ładowanie...
d2fzeqh

MIKROKASA - Pierwszy dzień notowania obligacji serii N (29/2015) - EBI

MIKROKASA - Pierwszy dzień notowania obligacji serii N (29/2015)

Share
d2fzeqh
CATALYST
Raport EBI nr 29 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-01
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Pierwszy dzień notowania obligacji serii N
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Mikrokasy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni (?Emitent?) informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 875/2015, na mocy której 2 września 2015 r. został określony dniem pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 1500 (jednego tysiąca pięciuset) obligacji na okaziciela serii N Emitenta, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda. Obligacje są oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN ?PLMKRKS00098? i będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą ?MKR0517?. O emisji obligacji serii N Emitent informował raportami bieżącymi nr 18/2015, 20/2015, 24/2015 i 28/2015. Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2fzeqh

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Brzeski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2fzeqh

Podziel się opinią

Share
d2fzeqh
d2fzeqh