Trwa ładowanie...
d1yxf11

MIKROKASA - Ustanowienie zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy obligacji serii K (9/2015) - EBI

MIKROKASA - Ustanowienie zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy obligacji serii K (9/2015)

Share
d1yxf11

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy obligacji serii K | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 19.03.2015 r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział IX Gospodarczy ? Rejestru Zastawów o dokonaniu w dniu 12.03.2015 r. wpisu zastawu rejestrowego pod pozycją 2438742 ustanowionego na rzecz obligatariuszy obligacji serii K, w imieniu których działa administrator zastawu: Dega, Koroluk i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie (zastawnik). Zastaw stanowi zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy obligacji serii K i został ustanowiony na zbiorze wierzytelności o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, które wynikają z zawartych i zawieranych umów między klientami Emitenta (pożyczkobiorcy) a Emitentem (pożyczkodawca, zastawca). Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 3.143.400,00 PLN (130% wartość nominalnej obligacji serii K). Wartość zbioru wierzytelności (zgodnie z wyceną dokonaną przez Eurolinks spółka akcyjna sp. k. z siedzibą
w Gdyni na dzień 31.12.2014 r.) wynosi 10.762,316,00 PLN. W związku z ustanowieniem zabezpieczenia, w dniu 20.03.2015 r. Emitent wysłał do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosek o rejestrację obligacji serii K w KDPW. O emisji obligacji serii K Emitent informował raportami bieżącymi nr 22/2014 i 25/2014. Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst? | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1yxf11

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Brzeski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1yxf11

Podziel się opinią

Share
d1yxf11
d1yxf11