Trwa ładowanie...
d1ftz1z
espi

MIKROKASA - Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii K (25/2014) - EBI

MIKROKASA - Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii K (25/2014)
Share
d1ftz1z

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 25 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii K | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MIKROKASA S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: ?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż zakończona została subskrypcja oraz dokonany został przydział obligacji serii K MIKROKASA Spółka Akcyjna, o emisji których Spółka informowała raportem bieżącym nr 22/2014 (dalej: ?Obligacje?). W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje informacje jak poniżej. 1. Data rozpoczęcia subskrypcji Obligacji: 16.09.2014 r., data zakończenia subskrypcji Obligacji: 06.10.2014 r. 2. Data przydziału Obligacji: 07.10.2014 r. 3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: do 2500 (dwóch tysięcy pięciuset)sztuk. 4. Stopa redukcji: brak; podział na transze: brak. 5. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2428 (dwa tysiące czterysta dwadzieścia osiem) sztuk. 6. Cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 1.000,00 PLN za 1 sztukę (cena emisyjna równa wartości nominalnej). 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje: 42, w tym 41 osób fizycznych i 1 osoba prawna. 8. Liczba osób, którym
przydzielono Obligacje: 42, w tym 41 osób fizycznych i 1 osoba prawna. 9. Subemitenci: brak. 10. Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 116.500,00 zł, w tym: a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 0,00 zł, b. wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy, c. sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 4.100,00 zł, d. promocja oferty: 112.400,00 zł. Koszty, o których mowa w punkcie 10 będą rozliczane w czasie i zostaną zaliczone do kosztów finansowych Spółki. Podstawa prawna: § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Brzeski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1ftz1z

Podziel się opinią

Share
d1ftz1z
d1ftz1z