Trwa ładowanie...
d2ncof8

MILKPOL - Rozpoczęcie dostaw w realizacji zawartej ramowej umowy handlowej (4/2015) - EBI

MILKPOL - Rozpoczęcie dostaw w realizacji zawartej ramowej umowy handlowej (4/2015)

Share
d2ncof8

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 4 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozpoczęcie dostaw w realizacji zawartej ramowej umowy handlowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Milkpol Spółki Akcyjnej w Czarnocinie (?Spółka?) informuje niniejszym, w nawiązaniu do treści raportu bieżącego EBI nr 24/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku ?Zawarcie istotnej ramowej umowy handlowej?, że w dniu 11 lutego 2015 roku Spółka rozpoczęła realizację dostaw produktów w wykonaniu postanowień ramowej umowy handlowej zawartej przez Spółkę z kontrahentem (podmiotem z siedzibą w Polsce południowo-wschodniej, będącym właścicielem ogólnopolskiej sieci handlowej, zwanym dalej ?Kontrahentem?). Pierwotny termin rozpoczęcia przez Spółkę dostaw produktów na rzecz Kontrahenta planowany był wstępnie na pierwszą połowę miesiąca stycznia 2015 roku. Na podstawie przedmiotowej ramowej umowy handlowej Spółka wytwarza i konfekcjonuje na rzecz Kontrahenta produkty oznaczone znakami towarowymi Kontrahenta (produkcja i dostarczanie produktów pod marką własną Kontrahenta ? jogurt naturalny w różnych gramaturach). W ocenie Zarządu Spółki zawarcie i realizacja przedmiotowej umowy może mieć skutki dla przyszłych
wyników finansowych Milkpol SA. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO ? ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ncof8

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Aleksandra Świerczyńska Prezes Zarządu
Magdalena Gałwa Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ncof8

Podziel się opinią

Share
d2ncof8
d2ncof8