Trwa ładowanie...
d3s5zb1

MINOX - Informacja dotycząca polityki dywidendowej Spółki (17/2015) - EBI

MINOX - Informacja dotycząca polityki dywidendowej Spółki (17/2015)

Share
d3s5zb1
NEW CONNECT
Raport EBI nr 17 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-02
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Informacja dotycząca polityki dywidendowej Spółki
Podstawa prawna
Treść raportu:
Mając na uwadze wyniki zaprezentowane w raporcie okresowym za IV kwartał 2014 roku (raport EBI nr 14/2015) Zarząd Minox S.A. informuje, że zamierza wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z wnioskiem o wypłacenie z zysku za rok obrotowy 2014 dywidendy w wysokości 1 gr (jeden grosz) na jedną akcję, co oznacza, że łączna kwota dywidendy za rok obrotowy 2014 wynosić będzie 2 191 541,11 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych 11/100). Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3s5zb1

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Olszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3s5zb1

Podziel się opinią

Share
d3s5zb1
d3s5zb1