Trwa ładowanie...
d2py04y
d2py04y
espi

MINOX - Informacja dotycząca polityki dywidendowej Spółki (17/2015) - EBI

MINOX - Informacja dotycząca polityki dywidendowej Spółki (17/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2py04y
NEW CONNECT
Raport EBI nr 17 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-02
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Informacja dotycząca polityki dywidendowej Spółki
Podstawa prawna
Treść raportu:
Mając na uwadze wyniki zaprezentowane w raporcie okresowym za IV kwartał 2014 roku (raport EBI nr 14/2015) Zarząd Minox S.A. informuje, że zamierza wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z wnioskiem o wypłacenie z zysku za rok obrotowy 2014 dywidendy w wysokości 1 gr (jeden grosz) na jedną akcję, co oznacza, że łączna kwota dywidendy za rok obrotowy 2014 wynosić będzie 2 191 541,11 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych 11/100). Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Olszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2py04y

Podziel się opinią

Share
d2py04y
d2py04y