Trwa ładowanie...
d3qhalj

Minutes: Członkowie RPP podzieleni co do osiągnięcia wzrostu PKB z projekcji NBP

Warszawa, 20.11.2014 (ISBnews) - Podczas listopadowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) byli podzieleni co do tego, czy wzrost gospodarczy będzie wyższy, czy też niższy niż założono w projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP) z tego miesiąca, wynika z "minutes" tego spotkania, opublikowanych dziś przez NBP.
Share
d3qhalj

"Omawiając sytuację gospodarczą w Polsce, członkowie Rady podkreślali, że w III kwartale prawdopodobnie nastąpiło dalsze spowolnienie wzrostu gospodarczego. Część członków Rady zwracała uwagę na niewielką skalę tego spowolnienia. Wskazywano, że spowolnienie jest spowodowane głównie osłabieniem popytu zewnętrznego przekładającym się na spadek dynamiki eksportu oraz na pogorszenie nastrojów skutkujące obniżeniem wzrostu wydatków inwestycyjnych podmiotów prywatnych. Na taki obraz wskazują napływające dane, zgodnie z którymi wyhamował wzrost eksportu i obniżyły się zamówienia eksportowe, a produkcja przemysłowa w III kwartale rosła średnio wolniej niż kwartał wcześniej" - czytamy w "minutes".

Część członków RPP zwracała jednak uwagę, że dane napływające w ostatnim okresie mogą sygnalizować ożywienie koniunktury w kolejnych kwartałach. W szczególności we wrześniu wzrosła dynamika produkcji przemysłowej oraz budowlano-montażowej, czemu towarzyszyła pewna poprawa nastrojów po kilku miesiącach ich pogarszania. Na podtrzymanie umiarkowanego wzrostu popytu inwestycyjnego w III kwartale wskazuje obserwowane w tym okresie stopniowe przyspieszanie akcji kredytowej dla przedsiębiorstw i stabilny wzrost kredytów mieszkaniowych. Część członków RPP zwracała również uwagę na nadal korzystną koniunkturę konsumencką, stabilizację wzrostu sprzedaży detalicznej oraz utrzymujący się wzrost zatrudnienia, a także wzrost prawdopodobieństwa znalezienia pracy przy stabilizacji prawdopodobieństwa utraty pracy, podał NBP.

"Dyskutując na temat perspektyw koniunktury gospodarczej w Polsce, członkowie Rady wskazywali, że prognozowane w listopadowej projekcji tempo wzrostu PKB jest niższe niż w poprzedniej rundzie projekcyjnej. Część członków Rady podkreślała jednak, że zgodnie z centralną, najbardziej prawdopodobną, ścieżką projekcji roczna dynamika PKB nieznacznie przyspieszy począwszy od II kwartału 2015 r. Następnie wzrost gospodarczy ma się ustabilizować powyżej 3%, a więc na poziomie zbliżonym do dynamiki produktu potencjalnego. Wspiera to ocenę tych członków Rady, że - pomimo niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych - perspektywy wzrostu PKB w Polsce pozostają korzystne. Członkowie ci wskazywali ponadto, że prognozy zewnętrzne także wskazują na powrót gospodarki polskiej do fazy umiarkowanego ożywienia w perspektywie kolejnych kwartałów" - czytamy dalej w dokumencie.

d3qhalj

"Część członków Rady podkreślała natomiast, że prawdopodobieństwo niższego wzrostu gospodarczego niż pokazuje centralna ścieżka projekcji jest istotne, o czym świadczy silnie asymetryczny rozkład ryzyk prognozy dla wzrostu PKB związany głównie z ryzykiem długotrwale niskiego wzrostu w strefie euro. Członkowie ci zwracali również uwagę na obniżenie prognoz wzrostu gospodarczego dla Polski przez niektóre ośrodki zewnętrzne w ostatnim okresie i utrzymującą się niepewność co do koniunktury na świecie" - napisał też bank centralny.

Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji inflacyjnej NBP, wzrost PKB przyspieszy do 3,2% w tym i spowolni do 3,0% w przyszłym roku, a w kolejnym roku ponownie przyspieszy do 3,3%. W lipcowym raporcie NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 3,6% w 2014 i 2015 r., a następnie spowolni do 3,5% w 2016 r.

(ISBnews)

d3qhalj

Podziel się opinią

Share
d3qhalj
d3qhalj