Trwa ładowanie...
d4m0n94

'Minutes': Większość RPP oczekuje utrzymania obecnego tempa wzrostu PKB

Warszawa, 17.09.2015 (ISBnews) - Podczas wrześniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) większość członków Rady uważała, że w kolejnych kwartałach dynamika PKB prawdopodobnie utrzyma się na poziomie zbliżonym do obserwowanego w I półroczu 2015 r., wynika z "minutes" tego spotkania, opublikowanych dziś przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Share
d4m0n94

"Dyskutując na temat perspektyw wzrostu gospodarczego większość członków Rady podkreślała, że w kolejnych kwartałach dynamika PKB prawdopodobnie utrzyma się na poziomie zbliżonym do obserwowanego w pierwszym półroczu 2015 r. Utrzymaniu stabilnego wzrostu PKB będą sprzyjać czynniki krajowe, w tym dobra sytuacja na rynku pracy i sektorze przedsiębiorstw, wysokie wykorzystanie zdolności produkcyjnych oraz wysoka dostępność i relatywnie niski koszt kredytu. Wzrost aktywności w większości sektorów może być także wspierany przez niskie ceny surowców oraz pewne osłabienie kursu złotego w ostatnich miesiącach. W kierunku utrzymania stabilnego wzrostu powinno także oddziaływać ożywienie gospodarcze w strefie euro. Z kolei w kierunku osłabienia dynamiki PKB może oddziaływać pogorszenie koniunktury w Chinach i innych krajach rozwijających się" - czytamy w "minutes".

W II kw. 2015 roku wzrost PKB wyniósł 3,3% wobec 3,6% w poprzednim kwartale, zaś w całym I półr. br. sięgnął 3,4% r/r. Według lipcowej projekcji NBP, wzrost PKB przyspieszy do 3,6% w tym i spowolni do 3,4% w przyszłym roku.

Członkowie RPP podkreślali podczas posiedzenia, że podczas gdy wzrost konsumpcji był w II kw. br. stabilny, obniżyła się dynamika inwestycji i wkład eksportu netto do wzrostu PKB. Niektórzy członkowie Rady oceniali jednak, że wzrost PKB był nadal szybszy od wzrostu produktu potencjalnego.

d4m0n94

"Część członków Rady zwracała natomiast uwagę na niższą od oczekiwań dynamikę produkcji i sprzedaży detalicznej w lipcu oraz spadek wskaźnika PMI w sierpniu, co może sygnalizować osłabienie tendencji wzrostowych. Wskazywano też, że na koniunkturę w niektórych sektorach w III kw. mogły negatywnie wpływać efekty suszy oraz przejściowe ograniczenia w dostawie energii elektrycznej" - czytamy dalej.

Większość członków RPP podkreślała jednocześnie, że wobec pogorszenia perspektyw wzrostu w krajach rozwijających się, a także uwzględniając nieco gorsze od oczekiwań dane z polskiej gospodarki w ostatnim okresie, zwiększyło się ryzyko pewnego osłabienia dynamiki krajowej aktywności gospodarczej, podał bank centralny.

"Zdaniem niektórych członków Rady, wzrosło ryzyko silnego wstrząsu zewnętrznego, który - poprzez osłabienie wzrostu gospodarczego u partnerów handlowych Polski, a także pogorszenie nastawienia inwestorów do aktywów z rynków wschodzących - mógłby doprowadzić do spowolnienia wzrostu PKB w Polsce" - napisano w dokumencie.

Członkowie RPP zwracali uwagę, że w świetle takich uwarunkowań istotne jest utrzymanie wysokiej odporności polskiej gospodarki na zewnętrzne wstrząsy i wspieranie długofalowego wzrostu gospodarczego.

(ISBnews)

d4m0n94

Podziel się opinią

Share
d4m0n94
d4m0n94