Trwa ładowanie...
d2f7wpk

MIR: ok. 300 tys. firm i ponad 1,5 mln pracowników skorzystało z EFS

Ze szkoleń finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2013 skorzystało ok. 300 tys. przedsiębiorców i ponad 1,5 mln pracowników. W nowej perspektywie UE na wsparcie z EFS będą mogli liczyć m.in. pracownicy 50+ i o niskich kwalifikacjach.

Share
d2f7wpk

"Zapotrzebowanie polskiej gospodarki na kwalifikacje i praktyczne umiejętności jest determinowane zarówno przez zmiany zachodzące w kraju, jak też procesy dokonujące się na rynkach zagranicznych. Upowszechnianie nowych technologii, starzenie się społeczeństwa, delokalizacja produkcji do krajów słabiej rozwiniętych wymuszają na firmach potrzebę szybkiego reagowania na zmiany gospodarcze" - mówił we wtorek wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski podczas konferencji dotyczącej nowej puli unijnych pieniędzy na szkolenia.

Dlatego - jak podkreślił - kluczowe są inwestycje w kapitał ludzki oraz rozwijanie kompetencji przedsiębiorców i pracowników. "Tylko przedsiębiorstwa dynamiczne i zdolne do adaptacji do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy są w stanie konkurować na rynkach światowych, rozwijać się, a dzięki temu tworzyć trwałe miejsca pracy o wysokiej jakości" - dodał.

Wiceszef MIR zauważył, że w latach 2007-2013 szkolenia były jedną z najpopularniejszych form wsparcia oferowanych w ramach programu operacyjnego "Kapitał Ludzki". "W wielu przypadkach stanowiły one zachętę do dalszego podnoszenia i uzupełnienia kwalifikacji zawodowych" - zaznaczył.

d2f7wpk

Orłowski zapowiedział, że w nowej perspektywie UE planowana jest zmiana dotycząca finansowania szkoleń dla przedsiębiorców. "O zawartości oferty szkoleniowej powinien decydować w pierwszej kolejności rynek, czyli sam przedsiębiorca. Inwestycja w kapitał ludzki firmy stanowi kluczową decyzję wpływającą na jej dalszy rozwój w porównywalnym zakresie, co inwestycja w środki trwałe" - podkreślił.

Wiceszef MIR zwrócił też uwagę na jakość szkoleń. "W ramach programu operacyjnego +Wiedza Edukacja Rozwój+ na lata 2014-2020 zostanie uruchomiony w tym roku Rejestr Usług Rozwojowych, czyli baza wszystkich usług i podmiotów świadczących usługi szkoleniowe. Przedsiębiorca, który planuje przeszkolić swoich pracowników, znajdzie w niej informacje o podmiotach działających w jego regionie, jak też o dostępnych szkoleniach i usługach doradczych" - podkreślił Orłowski.

"Zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich informacji ułatwi wyszukiwanie ofert i zamawianie usług, ale także umożliwi ocenę jakości wsparcia. Ocena będzie dostępna dla wszystkich uczestników szkoleń, co będzie stanowiło dodatkową zachętę dla firm szkoleniowych do ciągłego podnoszenia jakości usług" - zaznaczył wiceminister.

Jak mówił, instytucja szkoleniowa, aby trafiła do rejestru, będzie musiała przejść najpierw test weryfikujący jej wiarygodność oraz potencjał, w tym np. doświadczenie kadry trenerskiej, jakość zrealizowanych wcześniej projektów. "Rejestr będzie obejmował nie tylko usługi dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ale również usługi finansowane z pieniędzy prywatnych" - wyjaśnił.

d2f7wpk

Wsparcie EFS w latach 2014-2020 ma trafić do sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. "Decydują one w największym stopniu o rozwoju gospodarki, a przy tym napotykają na największe bariery organizacyjne i finansowe związane z dostępem do szkoleń i edukacji" - tłumaczył.

"Premiowane będą również usługi skierowane do pracowników po 50. roku życia oraz pracowników o niskich kwalifikacjach. Na wyższe wsparcie będą mogły liczyć także przedsiębiorstwa szybkiego wzrostu, czyli firmy posiadające największy potencjał do tworzenia nowych miejsc pracy w regionie" - dodał Orłowski.

Budżet programu "Wiedza Edukacja Rozwój" to ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej "Inicjatywa na rzecz zatrudnienia osób młodych". Z wkładem krajowym wynosi w sumie 5,43 mld euro.

Na aktywizację zawodową, kształcenie, poprawę sytuacji na rynku pracy młodych osób trafi 1 mld 757 mln euro.

d2f7wpk

Pieniądze z programu "Wiedza Edukacja Rozwój" mają też pomóc instytucjom publicznym w realizowaniu reform. Chodzi m.in. o skrócenie czasu postępowań gospodarczych, tworzenie lepszego prawa, podniesienie jakości konsultacji społecznych, czy też zwiększenie kompetencji kadr instytucji zatrudnienia i pomocy społecznej. Również samorządy otrzymają m.in. pomoc w zakresie podniesienia jakości planowania przestrzennego. Na te przedsięwzięcia przeznaczono 739 mln euro.

Dofinansowane z pieniędzy UE projekty dotyczące edukacji i szkolnictwa wyższego będą musiały odpowiadać na potrzeby pracodawców. Na to trafi 1 mld 56 mln euro.

301 mln euro to wsparcie m.in. na finansowanie ważnych z punktu widzenia rynku pracy programów profilaktycznych. Chodzi m.in. o choroby krążenia, nowotworowe, generalnie takie, które są najczęstszą przyczyną braku aktywności zawodowej. Dofinansowanie unijne będą mogły uzyskać też kadry medyczne specjalizujące się w dziedzinach powiązanych z potrzebami demograficznymi, geriatrią czy też usługami opiekuńczymi. Z tych pieniędzy mają powstawać centra symulacji na wyższych uczelniach medycznych, pozwalające ich studentom zdobywać umiejętności praktyczne.

670 mln euro z programu przeznaczono natomiast na innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową.

d2f7wpk

Podziel się opinią

Share
d2f7wpk
d2f7wpk