Trwa ładowanie...
d4jnmnb

MIR przekazało Komisji Europejskiej uzgodniony Program Polska Wschodnia

Oficjalnie przekazaliśmy KE uzgodniony w toku negocjacji Program Polska Wschodnia na lata 2014-2020 - podało we wtorek Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Pięć województw ma skorzystać z puli ok. 2 mld euro m.in. na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw i transport.

Share
d4jnmnb

"Polska Wschodnia" (PO PW) to program operacyjny współfinansowany z funduszy europejskich, przeznaczony dla pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Ma na celu wsparcie rozwoju gospodarczego i społecznego tych regionów; jego cały budżet sięga 2 mld euro z unijnej polityki spójności, czyli ponad 8 mld zł.

"Najważniejsze cele programu to wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw działających w Polsce Wschodniej, a także rozwój połączeń transportowych miast wojewódzkich z otaczającymi je obszarami, w tym komunikacji miejskiej oraz infrastruktury kolejowej" - powiedziała cytowana w komunikacie MIR minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

Jak podkreśla resort, podstawą do opracowania programu była zaktualizowana Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, którą rząd przyjął w lipcu 2013 r. "PO PW jest jednym z instrumentów realizacji celów dokumentu. Głównymi beneficjentami będą przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz PKP PLK S.A. Program będzie wzmacniał i uzupełniał działania realizowane ze środków programów regionalnych i krajowych" - podkreślił MIR.

W ramach programu 719 mln euro ma trafić na tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, wzrost ich internacjonalizacji oraz wsparcie działalności innowacyjnej takich firm. Mogą to być platformy startowe dla nowych pomysłów, nowe modele biznesowe MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw - PAP) w oparciu o internacjonalizację ich działalności, wsparcie małych i średnich firm w tworzeniu innowacyjnych produktów bądź usług. Wykorzystane mogą być przy tym procesy wzornicze oraz tworzenie i rozwój sieciowych produktów w obszarach wpisujących się w zakres tzw. regionalnych inteligentnych specjalizacji, wspólnych dla przynajmniej dwóch województw.

d4jnmnb

916 mln euro ma być przeznaczone na nowoczesną infrastrukturę transportową. Finansowane mają być m.in. działania poprawiające efektywność układów transportowych oraz równoważące transport miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych. Na wsparcie będą mogły liczyć główne projekty transportu miejskiego oraz z zakresu infrastruktury drogowej w miastach wojewódzkich PO PW i ich obszarach funkcjonalnych.

Ponadto 330 mln euro powinno zasilić ponadregionalną infrastrukturę kolejową. Finansowane mają być "działania mające na celu zwiększenie spójności wewnętrznej makroregionu w zakresie infrastruktury transportowej". Przykładowe projekty to inwestycje w infrastrukturę i systemy sterowania ruchem kolejowym w ramach Magistrali Wschodniej.

d4jnmnb

Podziel się opinią

Share
d4jnmnb
d4jnmnb