Trwa ładowanie...
d3sb7i4

Miraculum podwyższy kapitał poprzez emisję 2 mln akcji serii B

Warszawa, 18.11.2016 (ISBnews) - Zarząd Miraculum podjął uchwałę ws. podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego, o kwotę 6 mln zł, tj. z kwoty 34,54 mln zł do kwoty 40, 54 mln zł w drodze emisji 2 mln nowych akcji serii B, o wartości nominalnej 3 zł każda, podała spółka. Zarząd zdecydował o wyłączeniu prawa poboru akcji serii B.

Share
d3sb7i4

"Akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: (i) w przypadku, gdy akcje serii B zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania, (ii) w przypadku, gdy akcje serii B zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane" - czytamy w komunikacie.

Cena emisyjna akcji serii B wynosi 3 zł.

Akcje serii B będą zaoferowane, w ramach oferty prywatnej wybranym inwestorom w liczbie nie większej niż 149 osób, z którymi zostaną zawarte umowy objęcia akcji w terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku.

d3sb7i4

Ponadto zarząd podjął uchwałę w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii B wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, na mocy której zarząd pozbawił dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii B. W uzasadnieniu uchwały zarząd wskazał, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest zaadresowaniem emisji do wybranych nowych inwestorów. W związku z tym, realizacja prawa do objęcia akcji serii B musi się odbyć z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji. Ponadto, wyłączenie prawa poboru uzasadnia fakt, iż działalność spółki wymaga środków finansowych w znaczącej wysokości celem realizacji przyjętej strategii rozwoju.

Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży nowoczesnych preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W portfolio spółki znajdują się m.in. marki: Miraculum, Tanita, Pani Walewska, Chopin i Wars. W lutym 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)

d3sb7i4

Podziel się opinią

Share
d3sb7i4
d3sb7i4