Trwa ładowanie...
d13a8ae
espi

MIRACULUM S.A. - Informacja o przyjęciu do depozytu papierów wartościowych KDPW obligacji serii X...

MIRACULUM S.A. - Informacja o przyjęciu do depozytu papierów wartościowych KDPW obligacji serii X (97/2011)

Share
d13a8ae
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 97 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-02
Skrócona nazwa emitenta
MIRACULUM S.A.
Temat
Informacja o przyjęciu do depozytu papierów wartościowych KDPW obligacji serii X
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") - informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał uchwałę nr 1083/11 z dnia 1 grudnia 2011 r., Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (KDPW) zgodnie z którą KDPW postanawia przyjąć z dniem 5 grudnia 2011 roku do depozytu papierów wartościowych 4.775 (cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) obligacji na okaziciela serii X Spółki Miraculum S.A. o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, emitowanych na podstawie uchwał Zarządu Spółki nr 11/09/2011 z dnia 30 września 2011 r. oraz nr 03/10/2011 z dnia 25 października 2011 r. oraz nadać im kod PLKLSTN00033. Powyższa uchwała związana jest z zamierzonym wprowadzeniem ww. obligacji do obrotu na rynku Catalyst. Spółka będzie informować o dalszych krokach w tej sprawie.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13a8ae

| | | MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIRACULUM S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-348 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | prof. Michała Bobrzyńskiego | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 12-376-83-05 | | 12-376-84-03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@miraculum.pl | | www.miraculum.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 726 23 92 016 | | 472905994 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-02 Monika Nowakowska Prezes Zarządu
2011-12-02 Urszula Pierzchała Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13a8ae

Podziel się opinią

Share
d13a8ae
d13a8ae