Trwa ładowanie...
d4bp3e7
d4bp3e7
espi

MIRACULUM S.A. - Powołanie prokurenta (65/2013)

MIRACULUM S.A. - Powołanie prokurenta (65/2013)
Share
d4bp3e7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 65 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie prokurenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 24 lipca 2013 r. została podjęta uchwała Zarządu Spółki o udzieleniu prokury łącznej Pani Anecie Klimek. Prokurent może działać tylko łącznie z członkiem Zarządu. Pani Aneta Klimek w Spółce pracuje od maja 2013 roku, zajmując stanowisko Dyrektora Finansowego. Wcześniej zajmowała stanowisko Kierownika Działu Księgowego w firmie deweloperskiej Eko-Park S.A., odpowiadając za księgowość oraz sprawozdawczość Grupy Kapitałowej. Odpowiadała również za prowadzenie spraw finansowych zagranicznej spółki holdingowej. Wcześniej pracowała w kancelariach podatkowych zajmując się obsługą spółek prawa handlowego. Pani Aneta Klimek ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Zarządzania ? The Polish Open University w Warszawie, na kierunku Zarzadzanie Biznesem. Oprócz tego ukończyła kursy zawodowe z zakresu prowadzenia księgowości, analiz finansowych oraz sprawozdawczości dla grup kapitałowych. Pani Aneta Klimek oświadczyła, że nie
prowadzi działalności gospodarczej. Nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub w spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej. Nie jest umieszczona w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
prof. Michała Bobrzyńskiego 14
(ulica) (numer)
12-376-83-05 12-376-84-03
(telefon) (fax)
inwestor@miraculum.pl www.miraculum.pl
(e-mail) (www)
726 23 92 016 472905994
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Andrzej Kalita Prezes Zarządu
2013-07-24 Krzysztof Urbański Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bp3e7

Podziel się opinią

Share
d4bp3e7
d4bp3e7