Trwa ładowanie...
d45z6la
d45z6la
espi

MIRACULUM S.A. - Powołanie prokurenta (66/2013)

MIRACULUM S.A. - Powołanie prokurenta (66/2013)
Share
d45z6la

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 66 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie prokurenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 24 lipca 2013 r. została podjęta uchwała Zarządu Spółki o udzieleniu prokury łącznej Panu Sławomirowi Borkietowi. Prokurent może działać tylko łącznie z członkiem Zarządu. Pan Sławomir Borkiet jest doświadczonym kupcem - category managerem, negocjatorem. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu biznesu zarówno jako indywidualny przedsiębiorca, jak również manager na rynku FMCG. Doświadczenie Pana Sławomira Borkieta na rynku FMCG obejmuje obszary: store manager, regional manager w sieci TIP Discount, a także kupiec, negocjator i category manager w sieci hipermarketów REAL,- wchodzącej w skład koncernu Metro. Pan Sławomir Borkiet zdobywał wiedzę w branżach kosmetycznych, householdowych, detergentowych, higienicznych, baby food. Współpracował między innymi z koncernami P&G, Nestle, Unilever, L?Oreal,- Kimberly Clark, Henkel, GlaxosmithKline, Coty, J&J, SCJonhson i SCA. Jako lider na rynku wprowadzał pierwsze projekty Category
Managment. Pan Sławomir Borkiet oświadczył, że prowadzi działalność gospodarczą o profilu usługi managerskie, jednak nie jest to działalność konkurencyjna wobec Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub w spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej. Nie jest umieszczony w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
prof. Michała Bobrzyńskiego 14
(ulica) (numer)
12-376-83-05 12-376-84-03
(telefon) (fax)
inwestor@miraculum.pl www.miraculum.pl
(e-mail) (www)
726 23 92 016 472905994
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Andrzej Kalita Prezes Zarządu
2013-07-24 Krzysztof Urbański Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45z6la

Podziel się opinią

Share
d45z6la
d45z6la