Trwa ładowanie...
d2d3o5o
d2d3o5o
espi

MIRACULUM S.A. - Przyjęcie układu przez wierzycieli (37/2011)

MIRACULUM S.A. - Przyjęcie układu przez wierzycieli (37/2011)
Share
d2d3o5o
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2011
Data sporządzenia: 2011-05-23
Skrócona nazwa emitenta
MIRACULUM S.A.
Temat
Przyjęcie układu przez wierzycieli
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Miraculum S.A. w upadłości układowej informuje, że na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu dzisiejszym, tj. 23 maja 2011 r., układ został przyjęty. Za przyjęciem układu zagłosowała większość Wierzycieli posiadających ponad 80% ogólnej sumy wierzytelności uprawniających do głosowania. Sędzia-komisarz zawiadomił o terminie rozprawy w celu zatwierdzenia układu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, w dniu 6 czerwca 2011 r. O wyniku rozprawy Spółka poinformuje w raporcie bieżącym, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
(pełna nazwa emitenta)
MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
prof. Michała Bobrzyńskiego 14
(ulica) (numer)
12-376-83-05 12-376-84-03
(telefon) (fax)
inwestor@miraculum.pl www.miraculum.pl
(e-mail) (www)
726 23 92 016 472905994
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Monika Nowakowska Prezes Zarządu
2011-05-23 Paweł Gilarski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2d3o5o

Podziel się opinią

Share
d2d3o5o
d2d3o5o