Trwa ładowanie...
dzo2aw7
dzo2aw7
espi

MIRACULUM S.A. - Stwierdzenie prawomocności układu oraz informacja o emisji akcji serii K w ramac...

MIRACULUM S.A. - Stwierdzenie prawomocności układu oraz informacja o emisji akcji serii K w ramach konwersji zobowiązań układowych na akcje (53/2011)
Share
dzo2aw7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Stwierdzenie prawomocności układu oraz informacja o emisji akcji serii K w ramach konwersji zobowiązań układowych na akcje | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Miraculum S.A. w upadłości układowej ("Spółka"), na podstawie § 5 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 51/2011 z dnia 11 lipca 2011 roku informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 lipca 2011 roku Spółka odebrała z Sądu upadłościowego odpis postanowienia z dnia 6 czerwca 2011 roku o zatwierdzeniu układu wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności z dniem 13 lipca 2011 roku. Zgodnie z zatwierdzonymi propozycjami układowymi - nastąpiła konwersja zobowiązań Spółki wobec wierzycieli układowych zaliczanych do Grupy II (wierzyciele cywilnoprawni powyżej 10.000 zł) na akcje imienne zwykłe serii K. Konwersja zobowiązań Spółki nastąpiła po cenie emisyjnej jednej akcji wynoszącej 1,20 zł. W wyniku konwersji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli układowych z Grupy II w kwocie: 15.042.523,20 zł (słownie: piętnaście milionów czterdzieści dwa
tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote 20/100) ? wierzyciele ci objęli 12.535.436 (słownie: dwanaście milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji imiennych zwykłych serii K. Na mocy z art. 294 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze prawomocnie zatwierdzony układ zastępuje określone w Kodeksie spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego i objęciem akcji. Akcje Spółki serii K powstaną z chwilą ich rejestracji przez Sąd rejestrowy. Z tym samym momentem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 12.535.436 zł. Zgodnie z propozycjami układowymi, akcje serii K powstałe w wyniku konwersji będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym na GPW, po spełnieniu warunków wynikających z obowiązujących procedur. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
(pełna nazwa emitenta)
MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
prof. Michała Bobrzyńskiego 14
(ulica) (numer)
12-376-83-05 12-376-84-03
(telefon) (fax)
inwestor@miraculum.pl www.miraculum.pl
(e-mail) (www)
726 23 92 016 472905994
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-15 Monika Nowakowska Prezes Zarządu
2011-07-15 Paweł Gilarski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzo2aw7

Podziel się opinią

Share
dzo2aw7
dzo2aw7