Trwa ładowanie...
d4c0grl
espi
15-03-2013 18:35

MIRACULUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (19/2013)

MIRACULUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (19/2013)

Share
d4c0grl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") przekazuje informację o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 15 marca 2013 r. z Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S. A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Rubicon Partners") podpisanego przez Rubicon Partners z datą 13 marca 2013 r. egzemplarza umowy pożyczki na kwotę 500.000 zł. (dalej: "Umowa Pożyczki"). Oprocentowanie uzgodnione w Umowie Pożyczki jest stałe i wynosi 12% rocznie. Zapłata odsetek należnych za cały okres obowiązywania umowy pożyczki nastąpi w terminie 7 dni od zakończenia obowiązywania Umowy Pożyczki. Umowa Pożyczki została zawarta na okres do dnia 30 czerwca 2013 r. Umowy Pożyczki została zabezpieczona poprzez weksel własny in blanco, wraz z deklaracją wekslową. Zgodnie z tą deklaracją weksel może zostać wypełniony na kwotę równą sumie kwoty pożyczki niespłaconej na dzień wymagalności Umowy Pożyczki wraz z należnymi odsetkami. Pozostałe postanowienia Umowy Pożyczki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa
Pożyczki nie zawiera kar umownych. Umowa Pożyczki nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Spółka informuje również, iż wartość wszystkich umów zawartych pomiędzy Spółką a Rubicon Partners w okresie ostatnich 12 miesięcy, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy, wynosi 2.500.000 zł przy czym umową o największej wartości jest umowa pożyczki na kwotę 1.000.000 zł zawarta w dniu 05 marca 2013 r. (dalej: "Umowa Pożyczki Największej Wartości"). Oprocentowanie uzgodnione w Umowie Pożyczki Największej Wartości jest stałe i wynosi 12% rocznie. Zapłata odsetek należnych za cały okres obowiązywania umowy pożyczki nastąpi w terminie 7 dni od zakończenia obowiązywania Umowy Pożyczki Największej Wartości. Umowa Pożyczki Największej Wartości została zawarta na okres do dnia 30 czerwca 2013 r. Umowy Pożyczki Największej Wartości została zabezpieczona poprzez weksel własny in blanco, wraz z deklaracją wekslową. Zgodnie z tą deklaracją weksel może zostać wypełniony na kwotę równą sumie kwoty
pożyczki niespłaconej na dzień wymagalności Umowy Pożyczki wraz z należnymi odsetkami. Pozostałe postanowienia Umowy Pożyczki Największej Wartości nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa Pożyczki Największej Wartości nie zawiera kar umownych. Umowa Pożyczki Największej Wartości nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Umowa Pożyczki została uznana za umowę znaczącą, gdyż jej wartość (łącznie z poprzednio zawartymi) przekroczyła próg 10 % wartości kapitałów własnych Spółki, określony w § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c0grl

| | | MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIRACULUM S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-348 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | prof. Michała Bobrzyńskiego | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 12-376-83-05 | | 12-376-84-03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@miraculum.pl | | www.miraculum.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 726 23 92 016 | | 472905994 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Dominik Śliwowski Prezes Zarządu
2013-03-15 Anna Stenszke Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c0grl
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4c0grl
d4c0grl