Trwa ładowanie...
d2w7pis
d2w7pis
espi

MIRACULUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (46/2014)

MIRACULUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (46/2014)
Share
d2w7pis

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Miraculum S.A. (Emitent) informuje, że wczoraj, tj. 2 lipca 2014 roku pomiędzy Emitentem a spółką Offanal Limited przy udziale spółki Nuco E. i G. Kosyl spółka jawna i Pana Grzegorza Kosyla, został podpisany aneks (Aneks) do porozumienia, o którym to porozumieniu Emitent informował w treści raportu bieżącego nr 8/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. (Porozumienie) i do którego to porozumienia został podpisany aneks z dnia 28 czerwca 2013 roku, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 55/2013 oraz aneks z dnia 31 lipca 2013 roku, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 68/2013. Zgodnie z treścią zawartego Aneksu, zmianie uległ termin wykupu obligacji serii EEE (Obligacje). Strony postanowiły, że wykup Obligacji nastąpi do dnia 31 grudnia 2014 roku. Strony zmieniły deklarację wekslową stosownie do nowo ustalonego terminu wykupu obligacji. Offanal Limited zrzekł się prowadzenia egzekucji przeciwko Emitentowi w oparciu o oświadczenie o poddaniu się egzekucji z 31 lipca 2013 roku, pod
warunkiem, że Emitent w terminie tygodnia od zawarcia Aneksu podda się egzekucji na podstawie przepisu art. 777 § 1 pkt 5 kodeku postępowania cywilnego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Aneksu. W przypadku uchybienia temu terminowi, spółce Offanal Limited przysługuje prawo odstąpienia od Aneksu w terminie 7 kolejnych dni. Grzegorz Kosyl, jako administrator zastawu rejestrowego, ustanowionego na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji, na 500 (pięciuset) udziałach w kapitale zakładowym spółki Miraculum Dystrybucja sp. z o.o., za zgodą Offanal Limited, zrzekł się zastawu oraz wyraził zgodę na wykreślenie zastawu z rejestru zastawów. Grzegorz Kosyl, jako administrator zastawu rejestrowego, ustanowionego na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji, na prawie z rejestracji znaku towarowego ?J? i prawie ze zgłoszenia znaku towarowego ?Virtual?, wyraził zgodę na zbycie tych praw na Spółkę. Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu
umów. Aneks nie został zawarty z zastrzeżeniem terminu ani warunku. Aneks został uznany za umowę znaczącą, gdyż zmienia Porozumienie, które stanowi umowę znaczącą ze względu na jego wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
prof. Michała Bobrzyńskiego 14
(ulica) (numer)
12-376-83-05 12-376-84-03
(telefon) (fax)
inwestor@miraculum.pl www.miraculum.pl
(e-mail) (www)
726 23 92 016 472905994
(NIP) (REGON)
d2w7pis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-03 Krzysztof Urbański Wiceprezes Zarządu
2014-07-03 Aleksandra Zawadzka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2w7pis

Podziel się opinią

Share
d2w7pis
d2w7pis