Trwa ładowanie...
d8f2qjb

Mirbud dokona 23 grudnia wcześniejszego wykupu obligacji serii A

Warszawa, 03.12.2015 (ISBnews) - Mirbud zdecydował o wcześniejszym wykupie obligacji serii A w dniu 23 grudnia, podała spółka.

Share
d8f2qjb

"Dzień przedterminowego wykupu obligacji serii A emitent ustalił na 23 grudnia. Dzień ustalenia prawa do świadczenia z obligacji serii A będących przedmiotem przedterminowego wykupu przypada na dzień 15 grudnia" - czytamy w komunikacie.

W dacie wcześniejszego wykupu emitent zapłaci obligatariuszom za każdą obligację kwotę obliczoną jako suma należności głównej, odsetek naliczonych zgodnie z warunkami emisji obligacji serii A za okres od pierwszego dnia okresu odsetkowego, w trakcie którego zostanie przeprowadzony wcześniejszy wykup (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wcześniejszego wykupu (łącznie z tym dniem), dodatkowej płatności z tytułu realizacji prawa wcześniejszego wykupu, liczonej jako 0,25% wartości nominalnej każdej obligacji, podano również.

Pod koniec listopada Mirbud zawarł z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) umowę na 40 mln zł pożyczki, której przeznaczeniem jest m.in. restrukturyzacja struktury finansowania działalności, w tym spłata zobowiązań na ogólną kwotę 31,4 mln zł. Kwota ta dotyczy m.in. wcześniejszej spłaty zobowiązań z tytułu 254 tys. obligacji na okaziciela serii A o wartości 100 zł każda, których pierwotny termin wykupu przypadał na 3 lipca 2017 r.

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2014 r. spółka miała 971,60 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

d8f2qjb

Podziel się opinią

Share
d8f2qjb
d8f2qjb