Trwa ładowanie...
d4ige0u

MIRBUD S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce MIRBUD S.A. przez ...

MIRBUD S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce MIRBUD S.A. przez Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. występującego w imieniu Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. (6/2012)

Share
d4ige0u

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRBUD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce MIRBUD S.A. przez Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. występującego w imieniu Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt 1. w zw. z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd MIRBUD S.A. (dalej jako "Emitent") informuje, że w dniu 23.01.2012r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. występującego w imieniu Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej jako "Fundusz"), informujące o zmniejszeniu dotychczasowego zaangażowania Funduszu w akcje Emitenta poniżej 5%. W dniu 20.01.2012 roku w wyniku przeprowadzenia transakcji sprzedaży akcji Emitenta przez Fundusz nastąpiło zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie akcji i taki sam udział w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta. W dniu 19.01.2012r. (jeden dzień przed rozliczeniem transakcji w KDPW) przed zmianą udziału w kapitale zakładowym Emitenta, Fundusz posiadał 3.910.853 akcji, co stanowiło 5,2145% udziału w kapitale zakładowym oraz 3.910.853 głosów z ww. akcji, co
stanowiło 5,2145% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Na dzień 20.01.2012r. (dzień rozliczenia transakcji w KDPW i zapisanie akcji na rachunkach Funduszu), Fundusz posiadał 3.698.718 akcji, co stanowi 4,9316% udziału w kapitale zakładowym oraz 3.698.718 głosów z ww. akcji, co stanowi 4,9316% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ige0u

| | | MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIRBUD S.A. | | BUDOWNICTWO (BUD) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 96-100 | | SKIERNIEWICE | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | UNII EUROPEJSKIEJ | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48(46) 833 98 65 | | +48(46)833 98 28 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@mirbud.com.pl | | www.mirbud.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8361702207 | | 750772302 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-24 Halina Mirgos Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ige0u

Podziel się opinią

Share
d4ige0u
d4ige0u